Územní plán nenavrhuje město pro kvalitní život

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 22.2.2011

BRNĚNÍ: Územní plán nenavrhuje město pro kvalitní život

Občanské sdružení Brnění ustanovilo zástupce veřejnosti, který prosazuje zásadní změny pro nový územní plán Brna. Brnění považuje všechny 3 varianty aktuálně diskutovaného konceptu územního plánu za problematické a to nejen v konkrétních lokalitách města, ale i na úrovni celoměstské. Podle odborníků, z kterými Brnění spolupracuje, lze řešit dopravu, bydlení či novou městskou čtvrť Jižní centrum v souladu s moderními trendy, s ohledem na kvalitní životní prostředí a potřeby stávajících i příchozích obyvatel města. Kromě Brnění má svého zástupce veřejnosti dalších nejméně 12 uskupení a lze očekávat vznik dalších. Na veřejných projednáních dnes a zítra sbírají podporu od brněnské veřejnosti a budou v tom pokračovat až do 10. března.

Brnění se zaměřilo v konceptu územního plánu na oblasti pěší, cyklo-, osobní a železniční dopravy, dále na vodní hospodářství, bydlení, rekreaci a životnímu prostředí. Speciálně se zaměřuje na Jižní centrum. Při zpracování připomínek se sdružení opírá  nejen o  znalost města tak, je funguje nyní. Všechna témata byla konzultována  s odborníky z oblasti architektury, krajinné ekologie či geografie.

„Jižní centrum navržené v současné podobě neumožňuje vznik kvalitní trvale udržitelné části města. Obrovské šířky ulic, nízká intenzita zastavení, absence centrálního náměstí, koncept územního plánu nezajišťuje např. vznik škol, naopak umožňuje vznik „čtvrtě“ s nulovým zastoupením funkce bydlení. Požadujeme, ať je do Návrhu územního plánu zpracována oblast Jižního centra kompletně znova, i s novou uliční sítí, která by lépe odpovídala předpokladům pro vznik kvalitní čtvrti. Např. v spolupráci s FA VUT Brno (která stále hledá s studenty řešení, co s tímto prostorem), v souladu s dokumentem města: Strategie pro Brno a v souladu s trvale udržitelným rozvojem, po širší odborné a následné veřejné debatě. Požadujeme zejména, aby v jižním centru nemohlo vzniknout žádné další nákupní a zábavní centrum, prostor je z tohoto ohledu plně saturován Tescem a Vaňkovou,“ říká předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan a pokračuje „ na naší mapě snadno zjistíte, že pozemky tu vlastní většinou město a proč by si nemělo nastavit všechny podmínky tak, aby tam krásná městská čtvrť vznikla?“

„Představený Koncept územního plánu nijak nereflektuje trendy v Západní Evropě a koncept trvale udržitelného města. Koncept počítá s tzv. Novou městskou třídou v parametrech rychlostní komunikace vedené těsně kolem středu města. Počítá s rozšiřováním Velkého městského okruhu, a nedostatečně rozvíjí ostatní způsoby dopravy – zejména cyklistické a pěší. Další navýšení automobilové dopravy vyvolává umisťováním ploch pro nákupní centra na okraje města, kde již nyní dopravní kolize nastávají. Trend posledních desetiletí ve smyslu Vše pro auta evidentně není zájem nijak zastavit, spíš naopak dále podporovat,“ říká konzultant Vilém Řiháček.

O vznikajících zástupcích informuje NESEHNUTÍ na webových stránkách www.ekobrana.cz . „Brněnská veřejnost může podpořit všechny zástupce v Ekologické poradně Veronica. Každý zástupce potřebuje pod své zmocnění podpisy nejméně 200 lidí s trvalým bydlištěm v Brně,“ říká Lukáš Lyer z Ekologické poradny NESEHNUTÍ. Zástupci se dnes odpoledne účastnili veřejného projednání konceptu, aby upozornili veřejnost na další problémy, které koncept územního plánu dle nich neřeší nebo řeší nedostatečně.

Kontakt: Matěj Hollan, 774 956 48, brneni@gmail.com

Hana Chalupská 731 181 990, brnen@gmail.com


Odkazy: Komu patří jižní centrum – http://www.osbrneni.cz/komu-patri-jizni-centrum

Komentáře nejsou povoleny.