Brnění v médiích v prosinci

10. 12. 2012

Pozemky Jižního centra mají patřit Brňanům, zastupitelé si je přes svou akciovku přisvojili

Zdroj: Moderniobec.iHned.cz

Autor: Stanislav Biler

Odkaz:  http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-58937350-pozemky-jizniho-centra-maji-patrit-brnanum-zastupitele-si-je-pres-svou-akciovku-prisvojili

Aby se brněnská radnice nemusela bavit se svými občany o tom, jak by si své město představovali, založila si v roce 1995 společnost Jižní centrum a.s. V rámci nejlepší české tradice otevřené veřejné správy tato společnost odmítá svým majitelům, tedy občanům Brna, sdělit, komu pozemky, které spravuje, prodala nebo co s nimi chce dělat. Díky organizaci Brnění naštěstí víme, že pozemky patří lidem napojeným na ODS a ČSSD.

13. 12. 2012

Boj proti hazardu se rozšiřuje do 13 měst

Zdroj: informacezbrna.cz – main page

Odkaz:  http://www.informacezbrna.cz/clanek.php?id=8384

Boj proti hazardu se rozšiřuje do 13 měst

Občané proti hazardu k dnešnímu dni oznamují vznik celorepublikové sítě oblastních kanceláří, vedených oblastními manažery. Cílem těchto organizačních změn je zefektivnění práce v regionech, užší a osobnější kontakt s veřejností i politickou reprezentací v daných lokalitách a celkově co nejefektivnější působení v jednotlivých oblastech. Vyjádření jednotlivých oblastních manažerů k jejich motivaci ke spolupráci s naší organizací viz níže.

Zároveň bychom chtěli upozornit na vznik nového informačního portálu Český hazard.cz, jehož spuštění plánujeme začátkem ledna 2013. Kromě řady statistik ze světa hazardu zde bude možno najít také dvě hlavní součásti. První z nich se týká přístupu jednotlivých radnic k regulaci hazardu, prevenci atd. Druhá, další součást bude rozkrývání struktur provozovatelů hazardu v České republice, jelikož většina obyvatel naší republiky vůbec netuší, kdo se za hazardními společnostmi skrývá a o jak obrovský „byznys zkázy“ se jedná.

V těchto dnech naše organizace také zaslala stížnost k Evropské komisi, kvůli nedostatečnému ošetření dohledu nad možným praním špinavých peněz v automatech. Na VLT je totiž možné prohrát za večer takřka libovolnou sumu a tím peníze proprat.

Také informujeme, že „hazard“ ve spolupráci s Nadačním fondem Esentia, který bere peníze od hazardu a pak relativizuje jeho dopady, na nás za naši činnost v oblasti prevence a regulace hazardu podaly trestní oznámení, první z nás již byli na PČR podat vysvětlení.

Martin Svoboda, předseda, Praha: „V posledních dvou letech probíhá na několika frontách boj o regulaci přebujelé rakoviny české společnosti jménem „hazard“. Příležitost pro regulaci tohoto nebezpečného odvětví nebyla nikdy tak blízko a věříme, že po očekávaném rozsudku Ústavního soudu budou odpovědnější obce a města moci zahájit regulaci či zrušení hazardu na svém území, s čímž jim rádi i nadále budeme pomáhat.

Matěj Hollan, Brnění – Brno: „Brno má dobrou vyhlášku, ministerstvo financí ji ale dlouhodobě ignoruje. Proto jsme na úředníky MF podali další trestní oznámení. Doufáme, že ve spolupráci s magistrátem herny z města co nejdříve dostaneme.

Radek Velička, Ostrava: „Důvodem začlenění do projektu občanského sdružení Občané proti hazardu je prohrávání sociálních dávek a jiných příjmů z veřejných rozpočtů v elektronických hazardních hrách osobami, jež je pobírají. Tento fakt, který je na rozdíl od řady jiných států u nás možný, ohrožuje návrat potřebných ze sociální sítě do běžného soběstačného života. Dále ohrožuje rodiny a okolí těchto osob, které se vinou své závislosti na hazardní hře takto chovají. Zároveň v současnosti na základě našich podání orgány činné v trestním řízení řeší závažnou trestnou činnost ohledně obcházení platné legislativy, která určuje pravidla elektronických hazardních hrách. Bližší informace vzhledem probíhající činnosti orgánů činných v trestním řízení není možno podávat.“

Jiří Kotek, Karlovy Vary: „V Karlových Varech jsou dopady hazardu obdobné, jako jinde v České republice, ale navíc vliv lidí okolo hazardu zde prolíná také do vedení města, které korumpuje. Téměř ¾ heren bylo povoleno v rozporu s aktuálními zákony. Tzv. regulační vyhláška povoluje 30 heren, ale je jich 4x tolik. Zastupitelstvo letos již 3x zamítnulo zákaz hazardu, zato radní s Unií herního průmyslu vydávají společné memorandum o provozu heren.“

Martin Marek, Plzeň: „Plzeň má být v roce 2015 evropským městem kultury. Zatím ale vypadá jako město heren. Pokud si nechce uříznout mezinárodní ostudu, musí herny zrušit.“

Michal Kudrnáč, Náchod: „Náchod je lázeňské město u hranic a 10 km odsud jsou lázeňská města v Polsku, která jsou hezká a bohatá, přestože mají na území, velkém jako Královehradecký kraj, jen jediné kasíno. Naproti tomu je v Náchodě okolo čtyřiceti heren a je to zde šeredné a chudé. Myslím, že jednou z cest, jak se přiblížit úrovní těm pěkným lázeňským městům Kudově, Polanici a Dusnikům, je dostat odsud hazard pryč.“

Jana Schlegelová, Liberec: „Nemyslím, že by Liberec měl řešit své dvoumiliardové dluhy právě hazardem a zadělávat si tak na ještě mnohem horší problémy v jiných sférách. Liberecká pobočka OPH vznikla transformací původní iniciativy Liberec proti hazardu a nyní se bude i nadále intenzivně zabývat situací a vývojem v této oblasti.

Pavlína Karlová, Hradec Králové: „I na Královehradecku člověk na ulicích vidí neskutečné množství heren. Nemyslím si, že je to nutné. Jako matka si představuji pro svého syna bezpečnější prostředí, ve kterém bude dospívat. Z gamblerstvím u blízkého příbuzenstva mám bohužel rozsáhlé zkušenosti a u nás, jako v mnohých dalších případech, to dopadlo tragicky.“

Jakub Svoboda, České budějovice: „Dobře vím, jaké to je být závislý a chci, aby si tím prošlo co nejméně lidí. Prostřednictvím o.s.Občané proti hazardu bych chtěl pomoci omezit či zrušit hazard v České republice, dále rozšířit informovanost o této závislosti a pomoci zabránit novým hazardním projektům v regionu, kde já a má rodina žijeme.“

Hanns Philipp Albrecht, Novojičínsko: „Hodně cestuji po světě a situaci, obdobnou stavu hazardu v České republice, jsem ještě neviděl. Celosvětový trend je ve snižování dostupnosti tvrdého hazardu, naše země však doposud šla spíš opačným směrem. Proto aktivity Martina Svobody a o.s.Občané proti hazardu plně podporuji a rád se budu i nadále podílet na rozšiřování jejich působnosti.“

Jakub Mráček, Teplice: „Teplice nemají jako jedno z mála měst žádnou vyhlášku, která by hazard regulovala. Podle toho také situace vypadá. Snažíme se, aby se situace změnila a město začalo problém řešit.“

Andrea Ganswohlová, Jihlava: „Na základě zkušeností z vlastní rodiny vím, že hazard lidi dokáže dostat na absolutní dno. Ráda pomohu dobré věci a přispěji v rámci svých možností k tomu, aby se podobné tragédie jako v naší rodině, opakovaly co možná nejméně“.

Aleš Kučera, Zlín: „V našem kraji obecně je hazard obrovským problémem, který je nutné řešit jak z pozice regulace, tak i prevence, čemuž budu rád nápomocen.“

Martin Svoboda

15. 12. 2012

Brněnský magistrát chce sloučit teplárny a sítě. Šetří

Zdroj: brnensky.denik.cz – regional news

Odkaz:  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brnensky-magistrat-chce-sloucit-teplarny-a-site-setri-20121215.html

Brněnský magistrát chce sloučit teplárny a sítě. Šetří

15.12.2012 06:45

Brno – Méně někdy znamená více. Takový je přístup brněnského magistrátu k firmám, které z většiny vlastní. Kvůli šetření chce některé slučovat. Nedávno radní posvětili spojení společností Brněnské komunikace a Jižní centrum, v současnosti uvažují i o fúzi Tepláren Brno s Technickými sítěmi Brno.

Radní pověřili vedení technických sítí, aby tuto možnost prověřilo. „Chceme zjistit, zda a kolik peněz tímto propojením ušetříme. Teplárny totiž kromě dodávek tepla vyrábí i elektřinu. Tu pak využijí při dodávkách například do veřejného osvětlení. Ve hře jsou však i další varianty změny struktury sítí,” vysvětlil náměstek brněnského primátora Robert Kotzian.

Slučování firem podobného zaměření je výhodné i podle odborníků. „Vlastník může ušetřit jak na provozních nákladech, tak na mzdách. Předpokládám totiž, že zánikem jedné společnosti zmizí i její orgány, jako je dozorčí rada nebo představenstvo,” řekl například brněnský ekonom Tomáš Maršálek.

Proti slučování městských firem není ani opozice. „Za důležité však považuji, aby představenstva městských firem dodržovala zásady otevřenosti a poskytovala bez vytáček všechny informace o svém hospodaření, na které mají občané nárok,” sdělil šéf opozičních zastupitelů za Stranu zelených Martin Ander.

Právě otevřenost městských firem kritizuje občanské sdružení Brnění, které se snaží získat informace o firmě Jižní centrum. Ta je odmítá vydat i přesto, že krajský soud nedávno potvrdil, že se na ni vztahuje zákon o poskytování informací. „Plánované propojení firmy s Brněnskými komunikacemi je příležitost pro vedení společnosti, aby poztrácelo dokumenty, které požadujeme. Tvrzení představenstva, že jsou soukromý subjekt a zákon se na ně nevztahuje, je lež. Ze sta procent je totiž vlastní město,” tvrdí předseda sdružení Matěj Hollan.

Podobný názor má i náměstek primátora Kotzian. „Má ale poskytnout jen ty informace, u kterých to zákon dovoluje. Žadatel také musí správně zformulovat žádost,” podotkl Kotzian.

Podle místopředsedy představenstva Jižního centra Libora Šťástky společnost žádné informace skrývat nechce. „Nemůžeme ale zveřejnit data týkající se strategických plánů soukromých firem, se kterými spolupracujeme. Mohly by nás žalovat,” upozornil Šťástka.

Možnost zatajení některých údajů kvůli sloučení firem odmítá i brněnský primátor Roman Onderka. „Součástí fúze je mimo jiné i nezávislý audit konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy. Ztráta účetních dokladů či nějaké zametání informací, které jsou nutnou podmínkou pro řádné provedení auditu, jsou proto naprosto nemyslitelné,” sdělil primátor.

Město uvažuje i o propojení některých společností s příspěvkovými organizacemi. „Na stole je například spolupráce Lesů města Brna a Veřejné zeleně. Logické je i propojení společnosti Starez sport a Lázní města Brna,” uvedl už dříve náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

Autor: Jan Spěšný

Komentáře nejsou povoleny.