Brnění vyzvalo kvůli hazardu ombudsmana k podání žaloby na Ministerstvo financí

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

Brnění vyzvalo kvůli hazardu ombudsmana k podání žaloby na Ministerstvo financí

Brno, 16. února 2012 – Občanské sdružení Brnění v úterý podalo podnět k Veřejnému ochránci práv, v němž ho žádá, aby podal takzvanou žalobu ve veřejném zájmu na zrušení povolení hazardních přístrojů, které vydalo v minulých letech Ministerstvo financí.

Pravomoc podávat žalobu ve veřejném zájmu má nově ombudsman od 1. ledna. Klasickou žalobu může podat člověk, který byl dotčen na svých právech. Například pokud ho podvedl obchodní partner či pokud se domnívá, že úřad se nevypořádal s jeho námitkami v rámci stavebního řízení. Žaloba ve veřejném zájmu, kterou byl do konce minulého roku oprávněn podat pouze Nejvyšší státní zástupce, ale znamená, že se lze dovolávat ochrany „veřejného zájmu“, kdy vzniká škoda společnosti, jako celku.

Důvody pro podání žaloby ve veřejném zájmu:

Ministerstvo financí vydávalo po několik let povolení pro hazardní přístroje v rozporu se zákonem. To konstatoval i sám Veřejný ochránce práv.

Ministerstvo porušovalo zákon:

– nerespektováním ustanovení o sousedství, které zakazovalo povolovat hazardní přístroje v blízkosti škol, nemocnic, kostelů, úřadů. To dokazuje projekt www.mapyhazardu.cz.

– ignorováním obecně závazných vyhlášek, kdy Ministerstvo tvrdilo, že na jeho hazardní přístroje se vyhlášky nevztahují. V loňském roce dal ale Ústavní soud třikrát po sobě za pravdu obcím, ChrastavěFrantiškovým LáznímKladnu. Nerespektování obecně závazné vyhlášky je nejlépe zmapované na příkladu Brna.

– nerespektováním maximální doby povolení, která dle zákona činí pro výherní hrací přístroje jeden rok. Ministerstvo nejprve povolovalo terminály a rulety až do roku 2500, později „snížilo“ tuto dobu na 10 let, což je stále 10x déle, než umožňuje zákon.

– Podle zákona může být maximální sázka na jednu hru na výherní hrací přístroj 5 Kč. Ministerstvo pro své přístroje zvedlo vsazenou částku na jednu hru dvěstěkrát u VLT (1000 Kč na jednu hru) a 10.000x u elektromechanické rulety (až 50.000 Kč na jednu hru).

Ministerstvo financí ve své odpovědi Veřejnému ochránci práv odůvodňuje povolování na 10 let tak, že se jedná o“technicky náročnější, resp. složitější zařízení. Doba platnosti jejich povolení odráží rovněž pořizovací náklady provozovatele, resp. investice vynaložené na daná zařízení”. To ale není pravda, současné VHP a VLT jsou konstrukčně totožné, liší se pouze tím, že v případě klasického výherního hracího přístroje se hra odehrává přímo v přístroji, v případě terminálu ve vzdáleném počítači.

Tímto mohutným porušováním zákona se Česká republika dostala do situace, kdy máme dle odhadů několik set tisíc závislých či problémových hráčů, gamblerů. Gambler negativně ovlivňuje 10 – 15 lidí ve svém okolí. S patologickým hráčstvím se pojí kriminální činnost – zpronevěra, podvody, ale i krádeže, loupeže, vraždy – a sociopatologické jevy, jako jsou sebevraždy (podle odhadů až 600 za rok), rozpady rodin, zanedbávání péče o dítě. Tato skutečnost dává Veřejnému ochránci práv legitimitu podat žalobu ve veřejném zájmu. Veřejný zájem na tom, aby nelegální hazard zdravotně, po stránce fyzické, psychické i sociální, nepoškozoval obyvatelstvo, tu rozhodně je.


Aleš Ziegler, právník občanského sdružení Brnění, doplňuje: „S takto rozsáhlým porušováním zákona ze strany státní správy jsem se nikdy nesetkal. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí dosud odmítá zákon respektovat a odmítá, v rozporu s nálezy Ústavního soudu, rušit ta povolení, které jsou v konfliktu s obecně závaznými vyhláškami, je žaloba legitimní možností jak donutit ministerstvo dodržovat zákon. Žalobu ve veřejném zájmu je možno podat do tří let od rozhodnutí po povolení hazardního přístroje. V květnu 2009 napovolovalo Ministerstvo jednorázově tisíce desetiletých povolení pro hazardní přístroje. Do konce května 2012 by bylo proto vhodné žalobu podat.

Matěj Hollan, předseda Brnění: „Ombudsman vede s Ministerstvem financí již dlouho právní spor o výklad zákona o loteriích. Ministr Kalousek však s žádným ze závěrům ombudsmana nesouhlasí. Ombudsmanovi proto nezbylo, než se obrátit na vládu s žádostí, ať Kalouskově ministerstvu nakáže uvést povolení pro hazardní přístroje do souladu se zákonem. Vláda jeho podnět řešila minulý týden, ale na měsíc jeho projednání odložila. Pokud vláda po této lhůtě nepřinutí Ministerstvo financí stav napravit, předpokládáme, že ombudsman možnosti podat žalobu ve veřejném zájmu využije.

Odkazy:

– Podnět Ombudsmanovi k podání žaloby ve veřejném zájmu: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/02/podnet-VOP-k-podani-zaloby-ve-verejnem-zajmu-final.pdf

– Podnět ombudsmana k Vládě ČR (samotný dopis Vládě: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/02/ma_rack8qtb5dwu.doc, i s přílohami: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/01/export_RACK8QTB5DWU.zip, zdroj: Eklep Vlády)

Kontakty:

Matěj Hollan, Brnění, 774956148
Aleš Ziegler, právník Brnění, 722634943

Rozdíl" mezi VHP a VLT. Obrázek vznik odstraněním vnějších popisků z VHP a VLT. Zdrojové obrázky: http://www.kajot.cz/produkty

Komentáře nejsou povoleny.