Brnění vyzývá tajemníka magistrátu k návrhu odvolání vedoucí OÚPR Kateřiny Leopoldové

V Brně 25. září 2012 – Dnes ve 14 hodin se uzavřelo hlasování v soutěži veřejnosti Otevřeno X Zavřeno, kde v kategorii Přístup k informacím zvítězila Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) brněnského magistrátu. Odborná porota soutěže její postup při zatajování důležitých podkladů k územnímu plánu ocenila slovy: “Vážná obstrukční praktika, “vzpoura úředníka” proti zákonu. Pseudoprávní vymýšlení důvodů k odepření zcela porušuje pravidla správního řízení. Komická koncovka usvědčuje úřednici z úmyslného zneužití postavení.” Nejde však o zdaleka jediný, ani nejhorší prohřešek Kateřiny Leopoldové (viz níže). Za její krátké působení ve funkci vedoucí odboru, jakož i za její předchozí působení se nastřádalo takové množství důkazů o postupech v rozporu se zákony a tedy o její naprosté nekompetentnosti, že jediným řešením je její odvolání. K tomu dopisem vyzve občanské sdružení Brnění jejího nadřízeného, tajemníka Magistrátu města Brna Petra Loutockého (člen ODS), který by návrh na odvolání mohl v souladu se zákonem o obcích předložit Radě města Brna na nejbližším zasedáním.

Za další vážná, někdy i protizákonná pochybení, považujeme například:
1/  Územní plán města Brna: Neschopnost v řádném termínu připravit ke schválení nový územní plán města Brna. Prodlení nastalo ještě před jejím nástupem do funkce, za ní však nadále eskaluje. Původně měl být územní plán hotov do konce roku 2010, pravděpodobně však nebude schválen ani příští rok.

2/ Tzv. “aktualizace” územního plánu města Brna: S ohledem na zásadní zpoždění při tvorbě nového územního plánu města Brna se snaží Kateřina Leopoldová vykompenzovat jej jakousi “aktualizací” územního plánu města Brna. Zadala ji bez konzultace s tehdejším náměstkem pro rozvoj a její postup budí velký odpor například Ministerstva pro místní rozvoj, které jej setrvale kritizuje. Tento postup bude pravděpodobně shledán jako nezákonný, ostatně pojem “aktualizace” územního plánu nezná ani stavební zákon.

3/ Garáže pod Zelným trhem: Zcela protiprávně a také proti názoru autorů Regulačního plánu se arch. Leopoldová z pozice pověřené vedoucí OÚPR MMB vyslovila pro záměr výstavby soukromých garáží pod Zelným trhem s tím, že údajně dle územního a regulačního plánu je takové využití přípustné. Viz http://nesouhlasim.webnode.cz/news/zadost-podle-zak-c-106-99-o-svobodnem-pristupu-k-informaci-ohledne-vysvetleni-stanoviska-oupru-a-nasledna-komunikace

4/ Aupark: Při snaze změnit či vyložit platný územní plán města Brna tak, aby vyhovoval stavebnímu záměru slovenského investora pro obchodní dům Aupark porušila rovnou dvakrát K. Leopoldová stavební zákon. Poprvé, když jejím zhotovením pověřila společnost Arch.Design, která je zároveň hlavním projektantem Auparku. Tento nepovolený konflikt zájmů nedávno pravomocně stvrdila Česká komora architektů. Podruhé, když bez veřejného projednání tuto podjatou územní studii jménem magistrátu přijala.

5/ Jižní centrum: obdobně jako pro Aupark zadala nezákonně Kateřina Leopoldová územní studii pro oblast celého Jižního centra společnosti Arch.Design, která je ve střetu zájmů. Leopoldová obchází hlavní zásadu tvorby územního plánu a jeho limitů, když veřejnost nemá žádnou šanci se k tomu vyslovit, natož jej ovlivnit.

Předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan k tomu říká: “Kateřina Leopoldová se stala vedoucí odboru v konkurenci několika kandidátů, jejichž jména však odmítl Magistrát v roce 2011 sdělit. Jediným vysvětlením, proč byla vybrána a přes neustávající sérii pochybení a nezákonností je vedením magistrátu i radnice na svém místě i nadále držet, je její ochota vycházet vstříc korupčním snahám o ovlivňování územního plánování a řízení ve prospěch těch, kteří si její přízeň dokážou zaplatit. Odpovědnost za její chyby a nezákonnosti nese tedy jak tajemník magistrátu Petr Loutocký, tak zejména primátor Roman Onderka a náměstek pro rozvoj Ladislav Macek.”

Bližší informace a kontakty:
Matěj Hollan, předseda o.s. Brnění, tel.: 774956148, brneni@gmail.com

soutěž Otevřeno X Zavřeno, Cena veřejnosti, kategorie “Přístup k informacím”: http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2012/hlasovani-zavreno-pristup-k-informacim-2012/

Přílohy:

print screen stavu hlasování ve 14:00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.