Brno má mapu heren a manuál pro starosty

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění a iniciativy STOP HAZARDU
ze dne 9.12.2010

Brno má mapu heren a manuál pro starosty

Hazard v České republice lze nově účinně regulovat.

Dvě brněnské občanské iniciativy – iniciativa STOP HAZARDU a občanské sdružení Brnění – dnes zveřejnily dva nástroje, kterými chtějí pomoci účinné regulaci hazardu v České republice. Pilotní projekt webové mapy heren a manuál pro obce s návody, kterak lze v legislativním rámci České republiky provozování výherních hracích přístrojů a videoloterních terminálů regulovat, jsou k dispozici jako vzor pro ostatní obce a města v celé republice.

V rozsahu hazardu je Česko v Evropě na špici. Zatímco ve Francii vychází jeden automat na 18000 obyvatel, v Brně je to jeden automat na 60 obyvatel. Přitom platný zákon o loteriích č. 202/1990 Sb. tzv. paragrafu o sousedství (§ 17, odst. 11) uvádí, že není možné povolit výherní hrací přístroj ve 100m okolí škol, školských zařízeních, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví. Veřejná správa na tento paragraf nedbá, při povolování výherních hracích přístrojů úřady nezkoumají, zda-li se herna nachází či nenachází v sousedství veřejných budov uvedených v zákoně.

Mapa provozoven výherních hracích přístrojů a veřejných institucí na webových stránkách http://www.osbrneni.cz/ ukazuje ikonkou červené kapky s fotkou herny, které získaly od místních úřadů povolení k provozování výherního hracího přístroje. Zelenými kružnicemi kolem veřejných budov znázorňuje areály, v kterých nesmí být výherní hrací přístroj povoleny.

„Magistrát města Brna potvrdil, že několik povolení pro výherní hrací přístroje bylo Úřadem městské části Brno – střed vydáno v rozporu se zákonem. Lze poměrně snadno dokázat, že ve městě jako je například Brno,  lze jen velmi těžko povolit hernu tak, aby v jejím sousedství nebyl alespoň jeden ze subjektů zmíněných v zákonu o loteriích“ říká k brněnské praxi Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění. Modelová mapa pro Brno vznikla jako výstup mapování přímo v terénu v kombinaci moderních mapových nástrojů (API Google Maps). Posláním mapy je ukázat zejména veřejné správě kolize heren v sousedství (rozuměj do 100 m) s kostely, školami, lékaři, sociálními poradnami, veřejnými institucemi.  Tento protizákonný stav vede občanské sdružení Brnění jako důkaz a jednoznačný, názorný a průběžně aktualizovatelný nástroj pro nápravu aktuálního protizákonné stavu v Brně.

Mapa vychází ze dvou právních předpisů – jednak ze zákona o loteriích č. 202/1990, § 17, odst 11, a jednak z brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009. Je vytvořena pomocí bezplatného API Google Maps, je možné tedy jednoduše vytvořit podobnou mapu pro kteroukoliv jinou obec. Stačí získat z obecního úřadu (magistrátu, úřadu městské části) seznam povolených výherních hracích přístrojů.

Manuál Možnosti a povinnosti regulace hazardu z pozice obce klade největší důraz na to, že je povinností obcí hazard regulovat. Nově – od srpna 2010 – se paragraf o sousedství vztahuje i na videoloterní terminály, které povoluje Ministerstvo financí České republiky. “Zkoumání sousedství je ve vztahu k videoloterním terminálům stanoven vágně – pokud nemá obec vyhlášku o 100 m, doklad, že terminál není v sousedství má poskytnou žadatel o povolení. Je tedy třeba, aby obce přijaly svoji vyhlášku o sousedství tak, jak to udělalo Brno. Ministerstvo financí pak nebude moci povolení na videoloterní terminál vydat,” doplňuje Matěj Hollan z Brnění.

Kontakty:

Jasna Flamiková, iniciativa STOP HAZARDU, jasna.flamikova@veronica.cz

Matěj Hollan, občanské sdružení Brnění, brneni@gmail.com, 774 956 148

Hana Chalupská, občanské sdružení Brnění, brneni@gmail.com, 731 181 990

Mapa s provozovnami výherních hracích přístrojů:

http://www.osbrneni.cz/

Odkaz na Ministerstvo financí, které od srpna 2010 zohledňuje institut sousedství i u videoloterních terminálů:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_56947.html

Manuál „Možnosti a povinnosti regulace hazardu z pozice obce“:

http://www.osbrneni.cz/doc/Moznosti_a_povinnosti_regulace_hazardu_z_pozice_obce.pdf

Seznam budov, v jejichž sousedství nesmí být povolen hazard:

http://www.osbrneni.cz/doc/budovy_dle_par_17_odst_11.pdf

Komentáře nejsou povoleny.