Brno má nový architektonický návrh nádraží v centru

Tisková zpráva CHYBIK+KRISTOF Associated Architects; TheBüro / architekti Brno; Fakulty architektury VUT, Ústavu navrhování 5 doc. Havliše; občanské koalice Nádraží v centru a občanských sdružení Děti Země a Brnění

Brno má nový architektonický návrh nádraží v centru

Brno, 13. 12. 2011 – Architekti z Fakulty architektury VUT v Krně, Ondřej Chybík, Michal Krištof a Jan Vrbka, pod vedením docenta Karla Havliše, vytvořili návrh možné budoucí podoby modernizovaného nádraží v centru. Nádraží v centru postavené podle jejich návrhu by se stalo jedním ze symbolů Brna, dobře by zapadalo do prostoru Nových sadů, zpříjemnilo by pobyt cestujícím a nabídlo obchodní příležitosti. Návrh se zabývá i novým urbanistickým řešením Jižního centra.

Popudem k vypracování návrhu byl fakt, že odsun nádraží se již několik desetiletí nedaří realizovat a je proto potřebné uvažovat nad reálným projektem levnější modernizace nádraží v centru. Technický projekt, jak modernizovat nádraží v centru, je znám od roku 2006. V multikriteriální analýze z roku 2007 byl vyhodnocen jako lepší než odsun nádraží. Doposud ale chybělo architektonické ztvárnění nádraží, tedy jakou konkrétně by měla podobu budova modernizovaného nádraží v centru. Takovýto návrh vypracovali architekti Chybík, Krištof a Vrbka, kteří vyšli z pět let starého urbanistického řešení Ing. Arch. Ivana Lejčara.

Ivan Lejčar, urbanista občanské koalice Nádraží v centru, k urbanismu nádraží:

Urbanistické řešení nádraží v centru vždy stálo na axiomu, že moderní nádraží v centru je katalyzátorem rozvoje obou částí centra. Z toho vycházel i můj původní návrh, který řešil průchodnost nádraží z historického centra na jih. Dnes může člověk projít pouze „Myší dírou“, v našem návrhu přibyly dva další průchody, jeden navazuje i přímo na Masarykovu ulici.

Karel Havliš, docent na Fakultě architektury VUT, k poloze nádraží říká:

Ústav, který vedu, se již několik let nádražím a Jižním centrem intenzivně zabývá. Nejprve jsme tvořili různé urbanistické podoby a vize Jižního centra s odsunutým nádražím či městskou rychlodráhou. Posléze jsme došli k tomu, že Brno nutně potřebuje přehodnotit představu, že bude někdy odsouvat nádraží. To je finančně nereálná vize. Předložený návrh ukazuje, jaké by mohlo nádraží v centru být.

Ondřej Chybík z CHYBIK+KRISTOF Associated Architects, jeden z autorů návrhu, říká:

Brňané se mohou přesvědčit, že modernizované nádraží v centru nebude tvořit žádnou bariéru mezi historickým jádrem města a budoucím Jižním centrem, naopak tato dvě místa propojí. Navrhované řešení nádraží v centru organicky zapadne do konceptu krněnské „Ringstrasse“ (Nádražní, Benešova, Roosveltova, Joštova, Husova) a stane se významným architektonickým prvkem a veřejným prostorem.

Michal Krištof ze stejného ateliéru:

Návrh ukazuje, že železnice vedená centrem, umí být městotvorným prvkem, který městu nevadí, ale naopak prospívá. Zachovat nádraží v centru je důležité z dopravního i urbanistického hlediska. Zásadní je fakt, že z nádraží v centru dojde člověk za čtvrt hodiny jak na opačný konec historického centra, dopravní uzel Česká/Joštova, tak i na druhou stranu budoucího Jižního centra. O tuto vymoženost by byla obrovská škoda přijít.

Jan Vrbka, z ateliéru TheBüro / architekti Brno, k nádražní budově:

Po světě existují tisíce nádražních staveb, ale ne všechny mají takové štěstí být v těsné blízkosti městských symbolů, jako navrhovaná hala nového nádraží v centru u Nových sadů. Proto jsme navrhli její střechu jako lehký baldachýn s průzory na dominantu Petrova s katedrálou sv. Petra a Pavla, kterou bude možné pozorovat z vlaku i ze všech nástupišť. Předpokládáme, že by se takto řešené nádraží stalo jedním ze symbolů Krna.

Kontakty:

Ing. Arch. Ivan Lejčar: 604579081, IvanLejcar@seznam.cz

doc. Ing. Arch. Karel Havliš: havlis@fa.vutbr.cz

Ing. Arch. Ondřej Chybík: 775333911, ondrej.chybik@gmail.com

Ing. Arch. Michal Krištof: 775076280, kristof.michal@gmail.com

Ing. Arch. Jan Vrbka: 607911704, honza.vrbka@gmail.com

otázky na problematiku železnice, Tomáš Alter: 737818178, tomas.alter.1@gmail.com

Urbanistický návrh vznikl na objednávku občanské koalice Nádraží v centru, Dětí Země a Brnění, finančně podpořen je Nadací Partnerství a Nadací VIA.

Odkazy:

Vizualizace budovy nádraží v centru a Jižního centra: http://www.chybik-kristof.com/projects/01-brno-main-railway-station-nadrazi-v-centru

Vizualizace ve větším rozlišení (47 MB): http://dl.dropbox.com/u/37130001/NADRAZI%20V%20CENTRU_CHYBIK-KRISTOF%20AA_THE%20BURO_12_2011.rar

Urbanistické hodnoty nádraží v centru podle Ing. Arch. Ivana Lejčara: http://www.arch.cz/alej/?1100390013120062360015124 (časová dostupnost za 15 minut: http://www.arch.cz/alej/?1100330013120062410015122, průchody z historického centra k jihu: http://www.arch.cz/alej/?1100330013120062390015118)

Komentáře nejsou povoleny.