Česko nutně potřebuje nezávislou a odbornou studii o dopadech hazardu zpracovanou bez vlivu Ministerstva financí

Tisková zpráva Transparency International ČR, o. p. s, Občané proti hazardu, o. s., a Brnění, o. s.

Česko nutně potřebuje nezávislou a odbornou studii o dopadech hazardu zpracovanou bez vlivu Ministerstva financí

28. 5. 2012, Praha, Brno – Neziskové organizace Transparency International, Občané proti hazardu a Brnění s podporou Prahy, Ostravy–Jih, Nového Boru a Františkových Lázní žádají premiéra vlády ČR o vypracování odborné analýzy dopadů provozování hazardních her na veřejné zdraví. Studii ale nesmí zpracovávat Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem (TOP09), které dlouhodobě pracuje pro provozovatele hazardu. Sdružení vyzývají i další obce, ať je v jejich snaze podpoří a u premiéra vypracování chybějící studie žádají.

Předseda vlády, Petr Nečas, obdržel 10. května otevřený dopis, ve němž byl požádán o zadání komplexní studie dopadů hazardu na společnost, v níž by se akcentovaly dopady sociální, zdravotní, ekonomické i provázanost na trestněprávní rovinu, organizovaný zločin a praní špinavých peněz.

K výzvě se připojilo i hlavní město Praha, které je zaplaveno nechtěnými všudypřítomnými hernami. A dále městská část Ostrava – Jih, severočeský Nový Bor, kde nedávno došlo k mačetovému útoku právě v herně, a lázeňské město Františkovy Lázně, které loni na podzim obhájilo u Ústavního soudu svou protihazardní vyhlášku. Další obce budou s žádostí o připojení osloveny tento týden.

Jedině na základě odborné studie lze totiž účinně regulovat hazard a Česká republika je jednou z mála civilizovaných zemí, která žádnou takovouto studii nemá. Studie je také nezbytná pro vytvoření budoucího kvalitního zákona,“ říká k tomu David Ondráčka, ředitel TIC.

Považujeme přitom za nutné, aby zadáním nebo vypracováním uvedené studie v žádném případě nebylo pověřeno Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem (TOP09), které nelze považovat za nezávislý orgán, a to z toho důvodu, že již několik let porušuje při povolování hazardních přístrojů platnou legislativu, což v minulém roce opakovaně potvrdil Ústavní soud a začátkem tohoto roku na tento fakt důrazně upozornil Veřejný ochránce práv. Studie o závislosti na drogách také nedělají drogoví dealeři, tedy ti, kdo závislost způsobují,“ konstatuje předseda Občanů proti hazardu, Martin Svoboda.

Zpracováním analýzy by bylo vhodné pověřit například Národního protidrogového koordinátora a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti fungující při Úřadu vlády, neboť gamblerství představuje jednu z variant návykových činností. Je v zájmu České republiky, aby studii vypracovala skutečně nezávislá a nezpochybnitelná autorita,“ říká Matěj Hollan ze sdružení Brnění.

Bohužel na jednání vlády 16. května byla bez předchozího ohlášení vypracování studie zadáno právě Ministerstvu financí, viz usnesení č. 347. Pokud by skutečně ministerstvo tuto studii vypracovávalo či zadávalo, máme vážné obavy, že bude manipulovat data a výzkum tak, aby vyšlo, že hazard nepředstavuje problém.

Nadále sledujeme i osud nového návrhu zákona o sázkových hrách, jehož projednávání vláda přerušila do 30. června a uložila ministru financí konzultovat návrh zákona s představiteli Evropské z hlediska jeho slučitelnosti s právem Evropské unie. Tento návrh zákona je podle našeho názoru nepřijatelný, regulaci hazardu neřeší, jen legalizuje současný nezákonný stav.

Přílohy: Otevřený dopis p. RNDr. Petru Nečasovi, předsedovi vlády ČR, http://www.transparency.cz/doc/aktuality/2012-05-10-Dopis_Neas.pdf

Kontakty:

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR, 605814786

Vladan Brož, advokát, vedoucí Právní poradny TIC, 608181474

Martin Svoboda, Občané proti hazardu, 734700762

Matěj Hollan, Brnění, 774956148

Komentáře nejsou povoleny.