FAQ

Kde zjistím aktuální data o stavu ovzduší v Brně?

Kde jsou a kdo provozuje měřicí stanice v Brně?

Kdo je osobně zodpovědný za kvalitu ovzduší v Brně?

Jak si postavit svůj vlastní “hlídač” kvality ovzduší?

Co jsou to prachové částice?

Existuje korelace mezi výskytem PM10 a PM2,5 a PM0,1? NE.

Jak se prachové částice pohybují?

Jak prachové částice ovlivňují naše zdraví?

Co je zdrojem prachových částic?

Jaká je situace ohledně prachu v Brně?

Jaké jsou limity pro polétavý prach v Česku?

S jakými složkami ovzduší má Brno ještě problémy kromě prachových částic?

Co můžu udělat já pro chranu svého zdraví a zlepšení ovzduší v Brně?

Může Brno podle evropské normy překračovat?

Komentáře nejsou povoleny.