Komu patří Jižní centrum

Jižní centrum poslední dobou následkem našich aktivit kypí životem, přesto do jeho finální zástavby zbývá několik světelných let. Ale ty teoreticky velmi lukrativní pozemky někomu patří.

Aby si člověk udělal představu, kdo by měl z případné výstavby nové čtvrti profit, vytvořili jsme mapu, jež ukazuje, které relevantní pozemky dosud ležící ladem patří jaké firmě či osobě. Dokázali jsme tyto informace detailně zjistit i na základě dotazu na kyperském registru firem, víme tedy opravdu finálního vlastníka jednoho ze zásadních pozemků patřícího firmě Karlín Development II, s. r. o. Tuto firmu prostřednictvím kyperské firmy MAZES ENTERPRISES LIMITED vlastní Taťána Turziková z banky J&T (banka sídlí v prostorech domu Trinity v Jižním centru, takže mají na své pozemky pěkný výhled). To je klíčová informace k rozpletení vlastnických vztahů. Viz výpis z kyperského rejstříku:

Taky se nám po dlouhých letech soudních sporů v zastoupení AK Šikola & partneři podařilo prolomit informační bariéru brněnské městské akciovky Jižní centrum Brno, a. s., a získali jsme všechny smlouvy, kterými prodala městské pozemky firmám působícím v Jižním centru.

Máme tedy:

– Celou smlouvu s Auparkem: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Tech_49_13_100413.pdf. Aupark zaplatil za pozemky 88 milionů, část pozemků byla směněna, smlouva byla podepsána 15. 10. 2008.

– S Europarkem: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Tech_48_13_100413.pdf. Prozatím stále ve vlastnictví Jižního centra Brno, a. s., zahájení zamýšlené stavby administrativně-obytného komplexu se stále odkládá.

– Na základě návazné žádosti o informace, tentokrát již bez obstrukčního chování akciovky, jsme obdrželi i smlouvy o prodeji pozemků s firmou Getonix, a. s. (v současnosti pozemky Karlín Development II, s. r. o.), a Dominikánská, s. r. o. (v současnosti pozemky Camastro, a. s.): http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/10/106_03_13-4.pdf. Getonix zaplatil Jižnímu centru 30 400 000 Kč  (podepsáno 28. 7. 2005) a další část pozemků byla směněna (listopad 2008), Dominikánská zaplatila 15 616 800 (podepsáno mezi 9. – 15. 5. 2007).

– Stejně jako jsme získali takovým zvláštním způsobem smlouvy Českých drah s firmou Brno New Station Development. (Smlouvy viz http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/07/NS_Brno-cerne-bile-1.pdfhttp://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/07/SOP-Brno-%C4%8Dern%C4%9Bn%C3%AD_G%C5%98.pdf.) Jediné, o co se v současné době hádámejsou zápisy z jednání mezi Českými drahami a BNSD, které ČD odmítají vydat na základě obskurního argumentu, že jsou tyto zápisy komplet celé chráněny obchodním tajemstvím…

Zkoušeli jsme také zmapovat historii pozemků v JC, tedy komu patřily dřív a kdo je na koho za kolik a kdy převedl. V tomhle jsme příliš úspěšní nebyli, ale:

– získali jsme od Jižního centra Brno, a. s., informaci, s kým obchodovalo s pozemky: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Tech_47_13_100413_ocr.pdf; z toho víme, že Jižní centrum spravující městské pozemky aktivně prodalo pozemky Auparku, Getonixu (dnes Karlín Development II) a Dominikánské (dnes Camastro). Z jakého důvodu se město cenných pozemků zbavovalo, ví jen Pán Bůh a Pavel Blažek, který byl při prodeji pozemků Getonixu (tedy lidem z J&T) a Dominikánské (tedy lidem z ODS) předsedou představenstva Jižního centra Brno, a. s.

– od firmy Geodis jsme si objednali zjištění historie pozemkových přesunů na pár parcelách (841/1 – 847/7). Výstupy jsou zde: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Trnitá_listiny_KN841.pdf. Katastrální mapa s vyznačením zmapovaného území viz:http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/trnita_katastralni_mapa.pdf, ortofotomapa viz: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/trnita_ortofoto.pdf. Měli jsme v zájmu zmapovat vývoj všech pozemků v Jižním centru od roku 1994 a následně tato data překlopit do interaktivní mapy, ale to se ukázalo jako finančně nerealizovatelné, protože katastr není digitalizován do historie.

Pozemky v Jižním centru lze rozdělit na tři skupiny:

1. pozemky Statutárního města Brna a jeho akciové společnosti Jižní centrum Brno, a. s.

2. Firmy vlastněné lidmi z ODS, či osobami spřízněnými: Brno New Station Development, a. s.; Karlín Development II, s. r. o.; Randora, a. s.; Dominikánská, s. r. o.; Vodička, a. s.; Axa, penzijní fond, a. s.

3. Pozemky firmy Aupark Brno, spol. s r. o.

Mapa

(Mapu jsme vytvořili na základě veřejně přístupných informací z katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) Pozemky patřící Statutárnímu městu Brnu nejsou na mapě vyznačeny, to jsou ty ostatní.

Firmy, které vlastní v Jižním centru důležité pozemky:

Firma obrázek z katastru a vizualizace vztahů
Jižní centrum, a. s.

Akciová společnost 100% vlastněná městem Brnem, přes kterou město spravuje lukrativní pozemky a prodává je investorům pro realizaci jejich záměrů, viz například prodej Auparku, Getonixu (Karlín Development II) a Dominikánské (Camastro)

Vznikla v roce 1994 převodem části městských pozemků na účelově založenou akciovku. Tento postup bývá obvyklý všude po světě, aby měla akciová společnost volnější ruce při nakládání s pozemky a vše nemuselo procházet přes zastupitelstvo a městský rozpočet.

JCB čile obchoduje s pozemky s firmami, které potřebují zcelit pozemky do logických celků, pořádá nabídková řízení pro developery a jednou za rok představí prezentační video, kterým se prý chlubí na veletrhu v Cannes.

V představenstvu a dozorčí radě JCB, a. s., sedí v současné době představitelé velké koalice.

Představenstvo: Naděžda Křemečková (radní Brno-Slatina místopředsedkyně brněnské ČSSD), Libor Šťástka (starosta Brna-střed, ODS), Jiří Novotný (ČSSD), Ludvík Kadlec (místostarosta Brna-Černovic, člen vedení brněnské ODS), Dušan Pazdírek (ČSSD), Jiří Zorník (místostarosta Brna-Kohoutovic, člen vedení brněnské ODS).

Dozorčí rada: Bc. Aleš Jakubec (starosta Brno – Tuřany, ČSSD, člen dozorčí rady od 15. května 2012), Daniel Borecký (KSČM), Stanislav Michalík (člen vedení brněnské ODS).

Klíčovou osobou je Vlastimil Žďárský (radní města Brna, předseda klubu zastupitelů, člen vedení brněnské ČSSD), který seděl v dozorčí radě či představenstvu od od roku 1999 do 2012 a Pavel Blažek, který zde byl v letech 2004 – 2011. Tito dva v pozici předsedy a místopředsedy prodávali pozemky Getonixu, Dominikánské,

Na akciovou společnost vlastněnou z většiny veřejnou institucí, v tomto případě 100% městem Brnem, je nutné pohlížet stejně jako třeba na odbor magistrátu – všechno, co dělá, musí mít možnost kontrolovat nejširší veřejnost, jelikož se jedná o hospodaření s městským majetkem. Specifikum této konkrétní akciovky bylo, že odmítá poskytovat občanům informace o své činnosti v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

To se nám ale v roce 2012 povedlo prolomit, po prohře u Nejvyššího správního soudu Jižní centrum uznalo, že jedná protiprávně a vydalo nám jak informace, s kterými pozemky v minulosti obchodovalo, tak smlouvu s Auparkem, Getonixem a Dominikánskou. Jupí.

Pozemek v katastru
Brno New Station Development, a. s.

Brno New Station Development, zkratkou BNSD, má od Českých drah pronajaté pozemky hlavního nádraží, na 40 let a s předkupním právem. Finální text smlouvy České dráhy, akciová společnost vlastněná státem, odmítala protiprávně dlouho zveřejnit, ale nakonec se nám podařilo získat kompletní jak smlouvu o nájmu věci, tak smlouvu o projektu realizace. České dráhy zatím odmítají vydat zápisy z jednání.

Společnost byla založena jako účelové uskupení pro získání železniční stanice Brno hlavní nádraží. Jejím cílem je koupit od ČD veškeré pozemky nevyužité pro železniční dopravu, využít prostor nádraží po jeho zrušení v důsledku odsunu pro výstavbu a do té doby budovy nádraží pronajímat.

Místopředsedou představenstva BNSD je Jiří Hos, současný zastupitel města Brna a místopředseda brněnské ODS. Dalšími členy předsednictva či dozorčí rady jsou Radek Konečný, Jiří Hromada, Bohuslav Vítek, Libor Valenta a Ľuboslav Drobáň.

Partnerem při uzavření smlouvy s Českými drahami BNSD byla společnost AXA, a. s., (dříve Winterthur penzijní fond), jejímž předsedou představenstva byl do února 2008 Petr Žaluda. Podle výpisu z obchodního rejstříku byl Petr Žaluda od 1. března 2002 do 22. února 2008 předsedou představenstva Axy a současně se mu povedlo stát se od 1. února 2008 šéfem Českých drah.

V lednu 2012 se snažil Žaluda a společníci z BNSD dokončit to, co začali, a prodat nádraží BNSD. V únoru 2012 se podařilo tento tajný prodej zastavit, s prodejem nesouhlasila Správa dopravní železniční cesty, s. o., ani Ministerstvo dopravy.

BNSD měla dříve jediného akcionáře – Getonix, a. s. (dnes Karlín Developmnet II, s. r. o.), který vlastnili lidé z managementu J&T.

Sídlo BNSD je na Zámečnické, ve stejné budově jako kavárna Onyx, kterou prostřednictvím firmy FIBA. K, spol. s r.o., vlastní společník Hose, Konečný.

BNSD má v současné akcie na majitele v listinné podobě, takže nelze zjistit, kdo vlastně brněnské nádraží vlastní.

Vizualizace sociální sítě, Pozemek v katastru 1, Pozemek v katastru 2
Karlín development II, s. r. o.

dříve, do 31. 10. 2011, Getonix, a. s.

Getonix byl bývalý jediný akcionář BNSD, a. s.

Bývalý člen představenstva Getonixu, Jiří Hromada, je současným členem představenstva BNSD, bývalý předseda dozorčí rady, Bohuslav Vítek, je současným předsedou dozorčí rady BNSD.

Personálně (přes Víta Kobernu a Martina Kodeše) byl Getonix propojený s firmou J&T Real Estate.

Jediným akcionářem Getonixu byla kyperská společnost CALLIES ENTERPRISES LIMITED, kterou vlastní další společnost Berg Nominees Limited, jež je také jasně napojena na J&T.

Getonix 31. 10. 2011 sfúzoval s firmou Karlín Development II, s. r. o., která se stala jeho následnickou organizací. Jejím jednatelem byl dříve Martin Kodeš.

Karlín Development II je 100% vlastněn kyperskou firmou MAZES ENTERPRISES LIMITED, což v překladu znamená „Bludiště s ručením omezením“.

Jak jsme zjistili, vlastníkem této kyperské firmy je Taťána Turziková, dříve předsedkyně dozorčí rady J&T Management, dnes členka dozorčí rady Nadační fond J&T. Banka J&T sídlí v budově Trinity, takže mají z vrchu na své pozemky pěkný výhled.

Getonix koupil v roce 2005 od města pozemky za 30 a půl miliony a v roce 2008 další směnil.

Vizualizace sociální sítě, Pozemek v katastru
Randora, a. s.

Randoře patří úzký proužek pozemků mezi pozemky Karlínu Development II. Bývalým členem dozorčí rady je Jiří Hromada, současný člen představenstva BNSD. Předsedou představenstva byl bývalý starosta Znojma, Petr Nezveda (ODS).

Lidé z představenstva a dozorčí rady vlastní dále na podivné seskupení obskurně znějících firem, které dělají bůhvíco.

Akcie jsou opět na majitele v listinné podobě, takže za tím stojí bůhvíkdo.

Vizualizace sociální sítě, Pozemek v katastru
Vodička, a. s.

Firma vlastnící část budovy Trinity, v níž sídlí i AXA a J&T. Předseda představenstva, Rudolf Vodička st., byl do března 2013 spolu s Hosem a Konečným členem představenstva firmy Dominikánská, s.r.o., a je předsedou představenstva firmy Camastro, a. s., kde byli do 5. března 2013 Hos s Konečným také.

Vizualizace sociální sítě 1, Vizualizace sociální sítě 2 Pozemek v katastru
AXA penzijní fond a.s.

Společnost, jejímž předsedou představenstva byl do 22. 2. 2008 Ing. Petr Žaluda, od 1. 2. 20008 současně generální ředitel ČD, a. s (v srpnu 2013 odvolán na příkaz ministra dopravy Žáka). Axa, dříve Winterthur penzijní fond, byla partnerem BNSD, která si pronajala pozemek od Českých drah. Axe patří část domu Trinity, kde sídlí banka J&T, jejíž lidé vlastní v Jižním centru pozemky firmy Karlín Development II., s. r. o., a kteří stáli za firmou Getonix, jež byla jediným akcionářem BNSD

Pozemek v katastru
Camastro, a. s.

(pozemky dříve patřící Dominikánské, s. r. o.)

Firma, vlastnící má pozemky v Jižním centru, mezi rozvětvením ulic Dornych a Plotní. Hodlá zde už zase po zbourání stávajících domů vystavět jedenáctipatrový Dorn.

Camastro i Dominikánská jsou další firmy Vodičky, Hose a Konečného. V obou firmách působili až do března 2013 společně, Camastro má nyní jediného akcionáře Vodičku a Dominikánská společníky Hose a Konečného.

Jižní centrum prodalo Dominikánské, s. r. o., prodalo pozemky za 15 a půl milionu.

Vizualizace sociální sítě, Pozemek v katastru
AUPARK Brno, spol. s r.o.

Společnost toužící těsně vedle Vaňkovky a Zvonařky vystavět konečně největší hypermarket v Brně. Generálním projektantem Auparku byla firma Arch.Design, zpracovatel budoucího územního plánu města Brna. Arch.Design je též autorem územní studie Regulace centrálního území dotčeného přestavbou ŽUB z roku 2005 a zpracovatel nové územní studie na jádrovou oblast Jižního centrum.

A konečně je Arch.Design i zpracovatelem územní studie na Aupark, kde na zakázku Magistrátu města Brna hodnotil, zda se hypermarket do území vejde v souladu s územním plánem. Územní studie je pro možnou realizaci hypermarketu nezbytná. Suma pro postavení Auparku je více než miliarda. Částka za studii pro město byla cca 100 tisíc. Nepřekvapí, že Arch.Designu vyšlo, že Aupark je pro dané území ideální řešení. Za tento střet zájmů pravomocně odsoudil Stavovský soud České komory architektů jednatele Arch.Designu, Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu k 50.000 pokutě a tříletému distanci pro přijímání veřejných zakázek.

Aupark staví firma HB Reavis, která podobné Auparky staví již několik let na Slovensku. Takřka vždy je stavba spojena s odporem veřejnosti, porušováním zákonů a korupcí. Firma si vždy napřed zaháčkuje radnici a pak už to jede po másle. Nejinak je tomu i v Brně, kde oslavný úvodník do reklamního prospektu napsal pan primátor.

Aupark usiluje o vydání územní rozhodnutí, zatím neúspěšně, naposledy byl v lednu 2013 vyzván Stavebním úřadem Brna – střed k zásadnímu doplnění.

Aupark má být jen jeden projekt tohoto investora. Hned na protější straně budoucího Bulváru Václava Havla je plánována výstavba kancelářsko-bytového komplexu Apollo. HB Reavis by tak vlastnil vůbec nejdražší a nejvýnosnější pozemky a objekty po obou stranách Bulváru, hned před odsunutým nádražím.

Dlouho nebylo jasné, jak se firma k pozemkům dostala, nakonec po prohře u soudu Jižní centrum Brno smlouvu poskytlo. Aupark zaplatil za pozemky Brnu 88 milionů.

Pozemek v katastru
ČSAD Brno holding, a.s.

Majitel Zvonařky, která dle budoucího územního plánu má být přeměněna na plochy smíšené, obytné. Kam se autobusové nádraží v případě odsunu nádraží přesune, není vyřešeno.

Pozemek v katastru

(Ortofotomapa s vyznačenými pozemky je udělána na základě veřejně přístupného katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, vizualizace sociálních sítí jsou utvořeny programem pro zobrazení sociálních sítí v Obchodním rejstříku, ORNetFace, http://lesnych.net/or/free/)

Podrobněji k jednotlivým aktérům:

Taťána Turziková a další lidé z vedení J&T – Turziková vlastní přes kyperskou firmu MAZES ENTERPRISES LIMITED firmu Karlín Development II, která má lukrativní pozemky v Jižním centru. Dříve patřily tyto pozemky firmě Getonix, která byla také vlastněna firmami lidí z J&T, možná přímo patřící do skupiny J&T. Getonix byl jediným akcionářem BNSD, když BNSD získalo do 40letého pronájmu s předkupním právem pozemky brněnského nádraží od Českých drah.

Banka J&T sídlí v budově Trinity, která patři firmě Vodička, a. s., a Axe.

Hos a Konečný – bez nich se v Brně neuskuteční nic. Namátkou:

– Konečného firma BM bd, a. s., získala v kupčení s Jaltou pozemky v Pisárkách a Stránicích, kde nyní, mezi ulicí Preslova a Bohuslava Martinů, staví luxusní Rezidenci Martinů. Pozemek byl při směně ceněn na 17 mil. Kč, dnes se jeho minimální hodnota odhaduje na 24 mil. Kč. Konečný je označován jako osoba v pozadí transakce s pasáží Jalta.

– Konečný s Hosem vlastní firmu BK BASKETBALL BRNO, s.r.o., jejíž klub Basketball Brno hrával do nedávna nejvyšší ligu. Ředitele klubu Basketball Brno dělal dříve jejich kamarád, legendární Radovan Novotným, dlouholetý tajemník radnice Brna – střed a šedá eminence ODS,  který seděl spolu s bývalým starostou Brna – Žabovřesk, Alešem Kvapilem, za korupci. Jak moc byli Novotný, Hos a Konečný fandové do sportu a jak moc byl smysl firmy jiný, si můžeme jen domýšlet.

– Nelegální parkoviště na Římáku – 50% podíl ve společnosti Římák, s. r. o., měl do 23. srpna 2011 Hos;

– kavárna Onyx hned naproti sídlu brněnské ODS atd.

Konečný je v byznysu starý známý: Citujeme z Hospodářským novin, z článku Marka Pokorného: „Hromada s dalším členem představenstva BNSD Radkem Konečným mají s pronájmy na desítky let dopředu již zkušenosti – a doplatili na ně v devadesátých letech věřitelé zkrachovalého řetězce Vít Potraviny. A naopak stíhaný Tomáš Pitr díky nim skoro zdarma přišel k majetku v hodnotě mnoha set milionů korun.Konečný s Hromadou jménem své tehdejší společnosti La Panthera odkoupili krachující řetězec s více než dvěma desítkami nemovitostí v hodnotě bezmála miliardy korun. A ty okamžitě pronajali na 25 let Pitrově skupině.

Jednou z nemovitostí byl i zámeček v Praze-Krči, před nímž byl zavražděn kmotr podsvětí František Mrázek. Když do firmy Vít Potraviny přišel konkurzní správce, tak zjistil, že kvůli nevypověditelnému pronájmu jsou domy takřka neprodejné – jediný, kdo je byl ochoten koupit, byl právě Pitr. Ten tak nakonec více než dvacet velkých prodejen a zámeček získal za zhruba 40 milionů korun, tedy za cenu ročního nájmu.

Radek Konečný dostal do počátků své kariéry hezké peníze od svého táty, Viléma Konečného, znalce, který nadhodnotil cenu drahokamenů o 30 milionů, o které připravil Komerční banku. Ze sedmiletého trestu ho osvobodila milost Václava Klause z roku 2004.

Vztahy Hose a zejména Konečného s bývalým ředitel ČD, Petrem Žaludou, byly velmi vřelé. Prodej pozemků brněnského nádraží firmě BNSD má být jeden z hlavních důvodů, proč Žaluda do čela ČD šel.

Pavel Blažek (ODS) a Vlastimil Žďárský (ČSSD) – navenek moc nemluví, v zákulisí jsou klíčovými hráči.

Pavel Blažek, mezi léty 1999 – 2011 byl stále v orgánech Jižního centra Brno. Blažek je předseda oblastního sdružení brněnské ODS, je architektem současné velké koalice. Přestože ODS mohla vládnout spolu s TOP09 a KDU-ČSL, se svým primátorem, domluvil s Onderkou a Žďárským velkou koalici.

Žďárský seděl v představenstvu či dozorčích radách několika městských akciovek – do 15. května 2012 v Jižním centru Brno, od 15. května 2012 v Dopravním podniku města Brna, dál v Brněnských komunikacích, Brněnských vodárnách a kanalizacích a odpadovém SAKO. Bez jeho souhlasu – i když to není ukotveno formálně – se v Brně a v Jižním centru zvláště nepostaví ani stánek na buřty.

Za jejich vlády v Jižním centru Brnu se prodalo vše, co bylo prodat potřeba.

Petr Žaluda, exředitel Českých drah – možný vlastník akcií firem Brno New Station Development, Getonix a Randora, ale hlavně muž, který v době, kdy se BNSD ucházely o pronájem nádraží, vedl pojišťovnu Axa (vlastnící část Trinity), která firmě BNSD při získávání finančně asistovala. V době, kdy se 40letý pronájem mezi ČD a BNSD podepisoval, se stal šéfem ČD.

S Hosem a Konečný, s nimiž ho pojí úzké přátelství, chtěli budovy a pozemky Českých drah získat, o což se Žaluda vehementně, ale nakonec neúspěšně, snažil.

Jaroslav Dokoupil, spolu s Radoslavem Kobzou šéf Arch.Designu –  architektonické firmy, která v Brně dělá skoro všechno. Stál například i za neuskutečněným záměrem pozemních garáží na Zelném trhu. Specializuje se na Jižním centrum, pro které vytvořil Arch.Design v roce 2005 na zakázku města urbanistickou studii nahrazující neexistující regulační plán, v roce 2012 dokončil další územní studii. Arch.Design také pro město maluje nový územní plán, který bude pro budoucnost Jižního centra směrodatný. Specificky se věnuje hypermarketu Aupark, pro kterého zaráz pracuje pro investora i pro město, ač je to střet zájmů, za což byli Dokoupil s Kobzou odsouzeni Stavovským soudem České komory architektů.

Dokoupilův Arch.Design je oblíbenou firmu Odboru územního plánování a rozvoje, který mu dává všechny zakázky, kde si potřebuje Arch.Design ohlídat „svoje“ zájmy. Pro developery v Jižním centru je Dokoupil nepostradatelný, protože jim vždy namaluje do územních plánů a studií to, co potřebují.

Michal Štefl – šéf jihomoravské Hospodářské komory. Co se týče podnikatelské sféry, jedná se o hnací motor odsunu nádraží. Šéf stavební firmy OHL ŽS, která má na odsunu nádraží značný zájem, protože by ho patrně realizovala. Tento stavitel a majitel M-Paláce stojí například za nápadem komerčního zastřešení odsunutého nádraží „organickým“ polyfunkčním domem Scarabeus.

Brněnské politiky Michal Štefl dlouhodobě pozitivně motivuje k podpoře odsunu nádraží.

——-

Rozpletení majetkových vztahů bylo realizováno na základě grantu  Jižní centrum pod lupou, Program: Transparentnost a veřejná odpovědnost, Výzva: Za kvalitní radnici od Nadace Open Society a Fondu Otakara Motejla.

Získávání dat z katastru bylo učiněno na základě knot-hau (jak říká nejlepší primátor Onderka) Nadačního fondu proti korupci.

Komentáře nejsou povoleny.