Lidé mohou podat protest proti tisícovce nelegálně povolených hazardních automatů

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

Lidé mohou podat protest proti tisícovce nelegálně povolených hazardních automatů

Brno, 5. května 2011 – Občanské sdružení Brnění vyzývá občany, kteří nesouhlasí s porušováním zákona a jímž se nelíbí město Brno zamořené hernami, aby vyzvali Ministerstvo financí k nápravě. Prostřednictvím žádosti o přezkum, umístěné na stránkách občanského sdružení Brnění, www.osbrneni.cz.

Ministerstvo financí za poslední půl rok povolilo v Brně tisíc hazardních automatů v rozporu se zákonem. A to přes to, že od srpna 2010 platí nová závazaná metodika povolování, která měla podobným excesům zamezit. Občanské sdružení Brnění tuto skutečnost zjistilo z materiálu, který mu byl poskytnut podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Metodika, která po intervenci Veřejného ochránce práv začala platit loni v srpnu, upravuje postup při povolování tzv. videoloterních terminálů (VLT) či ostatních „technických hracích zařízeních“ (THZ). Podle této metodiky musí Ministerstvo financí při povolování respektovat vyhlášky obcí, které omezují hazard kolem škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče, budov státních orgánů a církví. Taková vyhláška v Brně od 1. ledna 2010 platí.

Občanské sdružení Brnění však získalo dokument, že za poslední půl rok povolilo Ministerstvo financí v Brně nových 1412 hazardních automatů. V naprosté většině jsou tyto automaty v zóně, kde jejich umístění brněnská vyhláška zakazuje.

Navíc téměř v pěti stovkách případů jsou ministerská povolení v rozporu současně i s další brněnskou protihazardní vyhláškou, která říká, ve kterých ulicích nebo městských částech konkrétně nemá hazard být. Jedná se zejména o lokalitu Bronx, (zde ministerstvo povolilo 79 nových terminálů) o radiálu Lidická, Štefánikova, Palackého třída (124 nových povolení), či o Křenovou (67 povolení).

Situace je pochopitelná z map, které občanské sdružení Brnění zveřejnilo na svých stránkách, http://www.osbrneni.cz, v sekci regulace hazardu.

Zákon o loteriích naštěstí obsahuje ustanovení, že vyjdou-li ve známost skutečnosti, které ukazují, že při povolování nebyl dodržen zákon, tyto povolení lze zrušit.

Občanské sdružení Brnění proto připravilo na svém webu podnět, který mohou lidé zasílat na podatelnu ministerstva a vyzvat ho k nápravě.

Poslání žádosti lze učinit jednoduše přímo z webových stránek Brnění – http://www.osbrneni.cz. Stačí do připraveného podání vyplnit adresu trvalého bydliště, email a žádost se odešle na ministerstvo.

Odkazy:

Formulář pro posílání žádostí o přezkum; přímý link: http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/zadost-o-prezkum

Mapy Brna, z nichž je patrno, které všechny povolení byly vydány v rozporu se zákonem; přímý link: http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/mapy-hazardu

Povolené VLT a THZ mezi 16. 8. 2010 a 28. 2. 2011: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/04/27149_Hollan.xls

Tabulka s vyznačenými kolizemi mezi vyhláškou města Brna a místem, kde byl povolen Ministerstvem financí hazardní přístroj: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/05/tabulka-kolizi-s-vyhlaskami-mesta.xls

Metodika Ministerstva financí pro povolování VLT a THZ: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_56947.html?year=2010

Kontakt:

Matěj Hollan, brneni@gmail.com, hollan.matej@gmail.com, +420774956148

poznámka pro editory:

Aby byl naplněn význam TZ, žádáme o zveřejnění linku na náš web, www.osbrneni.cz, kde je hned na homepage link na zmíněný podnět Ministerstvu financí.

Komentáře nejsou povoleny.