BRNĚNÍ, o.s. - brneni@gmail.com

MODELOVÁ MAPA MÍST V BRNĚ-STŘED,
KDE NESMÍ BÝT POVOLEN HAZARD

Brno, prosinec 2010 (O mapě)


Filtr:
Vysvětlivky
= herna/podnik, v němž je umístěn výherní hrací přístroj (VHP).

= 100m okruhy kolem budov - v těchto okruzích kterých nesmí být dle brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009 umístěny VHP a nově ani povolovány videoloterní terminály (VLT).

Po kliknutí na vybranou ikonku se zobrazí foto herny a adresa, příp. po kliknutí na vybraný zelený okruh se zobrazí název objektu a adresa.

O mapě

Co mapa ukazuje:

Mapa názorně ukazuje, které ze současných provozen s výherním hracím přístrojem (VHP) v Brně-střed jsou v rozporu se zákonem a vyhláškou. Všechny ikonky, červené kapky, které se nacházejí se uvnitř zelených ploch, ukazují ty provozovny, že v nich nemohou být povoleny VHP a nově ani videoloterní terminály (VLT).

Mapa vychází ze dvou právních předpisů – jednak ze zákona o loteriích č. 202/1990, § 17, odst 11, a jednak z brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009.

Zákon a loteriích ve svém § 17, odstavci 11, uvádí, že: „Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“ a brněnská obecně závazná vyhláška č. 18/2009, platná od 1. 1. 2010, stanovuje okruh, kde nesmí být VHP povolen, jako právě 100 m.

Co v mapě nenajdete:

  • mapa neobsahuje ty provozovny, v nichž jsou jen videoloterní terminály (VLT) – ty povoluje Ministerstvo financí, na rozdíl od VHP, které povolují obce
  • nad síly o. s. Brnění bylo také zanést do mapy úplně všechny místa, vedle nichž nesmí být hazard provozován. Bílá místa tedy automaticky neznamenají, že je zde případné povolení VHP či VLT možné! Při tvorbě mapy jsme se soustředili na místa, kde jsou provozovny s VHP povoleny dnes.
  • aktuální data – provozovny výherních hracích přístrojů mohou v průběhu času zaniknout. Budeme se snažit držet data aktuální vždy po kvartálech.

Jak lze mapu využít i mimo Brno-střed:

Mapa je koncipována jako modelová a ukazuje, že ve městě jsou budovy uvedené § 17, odst. 11, zákona o loteriích, takřka všude. Mapa je vytvořena pomocí bezplatného API Google Maps, proto stejně jako my v Brně je možné jednoduše vytvořit podobnou mapu pro kteroukoliv jinou obec. Stačí získat z obecního úřadu (magistrátu, úřadu městské části) data, kde jsou v obci VHP povoleny.

Důležité je, že 100m okruh je jako referenční vzdálenost nutné vzít v úvahu vždy, i při neexistenci upřesňující obecně závazné vyhlášky. Při každé žádosti o povolení VHP a nově i VLT je nutné posuzovat, zda se nenachází v sousedství některé v zákoně zmíněných budov, přičemž 100 m je hranice, za níž není již možné o sousedství mluvit.

Které typy budov jsou míněny v zákoně § 17, odst. 11, termíny „školy, školská zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budovy státních orgánů a církví“, se můžete dočíst v tomto přehledu (DOC, k dispozici i PDF verze).

O celkové problematice regulace hazardu a možnostech a povinnostech obcí se můžete dočíst v námi vytvořeném manuálu (DOC, k dispozici i PDF verze).

Mapu vytvořilo o. s. Brnění, prosinec 2010