BRNĚNÍ, o.s. - brneni@gmail.com

Mapa znázorňující konflikt povolených hazardních přístrojů s brněnskými vyhláškami

Brno, květen 2011 (O mapě)


Filtr:
Vysvětlivky
= hazardní přístroj byl Ministerstvem financí povolen v rozporu s vyhláškou zakazující hazard 100 m od škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče, budov státních orgánů a církví.

= hazardní přístroj byl povolen v rozporu vyhláškou zakazující hazard jmenovitě v určitých oblastech (ulice, městské části)

= herna/podnik, porušující obě vyhlášky

= herna/podnik, neporušující žádnou vyhlášku

= 100m okruhy kolem budov - v těchto okruzích kterých nesmí být dle brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009 umístěny VHP a nově ani povolovány videoloterní terminály (VLT).

Po kliknutí na vybranou ikonku se zobrazí foto herny a adresa, příp. po kliknutí na vybraný zelený okruh se zobrazí název objektu a adresa.

O mapě

Co mapa ukazuje:

Mapa názorně ukazuje, které ze současných provozen s výherním hracím přístrojem (VHP) v Brně-střed jsou v rozporu se zákonem a vyhláškou. Všechny ikonky, červené kapky, které se nacházejí se uvnitř zelených ploch, ukazují ty provozovny, že v nich nemohou být povoleny VHP a nově ani videoloterní terminály (VLT).

Mapa vychází ze zákona o loteriích č. 202/1990, § 17, odst 11 a § 50, odst. 4, z brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009, která zakazuje provoz hazardních přístrojů 100 m od škol, školských zařízeních, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví, a z přílohy vyhlášky, která zakazuje hazard v konkrétních lokalitách

Ministerstvo financí se dle metodiky platné od 16. 8. 2010 zavázalo řídit se striktně 100 m vyhláškou a přihlížet k vyhlášce omezující hazard v konkértních lokalitách.

Tato mapa dokazuje, že v Brně Ministerstvo financí svou vlastní metodiku zcela důsledně ignorovalo.

Co v mapě nenajdete:

  • nad síly o. s. Brnění bylo také zanést do mapy úplně všechny místa, vedle nichž nesmí být hazard provozován. Bílá místa tedy automaticky neznamenají, že je zde případné povolení VHP či VLT možné! Při tvorbě mapy jsme se soustředili na místa, kde jsou provozovny s VLT a ostatními technickými zařízení, jež povoluje ministerstvo na základě ustanovení § 50, odst. 3, s daty povoelní od 16. 8. 2010, kdy platí nová metodika pro povolování.

Jak lze mapu využít i mimo Brno:

Mapa je koncipována jako modelová a ukazuje, že ve městě jsou budovy uvedené § 17, odst. 11, zákona o loteriích, takřka všude. Mapa je vytvořena pomocí bezplatného API Google Maps, proto stejně jako my v Brně je možné jednoduše vytvořit podobnou mapu pro kteroukoliv jinou obec. Stačí získat z Ministerstva financí data, kde jsou v obci VLT a ostatní technická zařízení povoleny.

Důležité je, že 100m okruh je jako referenční vzdálenost nutné vzít v úvahu vždy, i při neexistenci upřesňující obecně závazné vyhlášky. Při každé žádosti o povolení VHP i VLT je nutné posuzovat, zda se nenachází v sousedství některé v zákoně zmíněných budov, přičemž 100 m je hranice, za níž není již možné o sousedství mluvit.

Které typy budov jsou míněny v zákoně § 17, odst. 11, termíny „školy, školská zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budovy státních orgánů a církví“, se můžete dočíst v tomto přehledu.

O celkové problematice regulace hazardu a možnostech a povinnostech obcí se můžete dočíst v našem manuálu.

Mapu vytvořilo o. s. Brnění, květen 2011