BRNĚNÍ, o.s. - brneni@gmail.com

Mapa znázorňující konflikt hazardních přístrojů Ministerstva financí s brněnskou vyhláškou

Mapa hazardních přístrojů Ministerstva financí k 13. 6. 2011


Filtr:
Vysvětlivky
= hazardní přístroj byl Ministerstvem financí povolen v rozporu s vyhláškou zakazující hazard 100 m od škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče, budov státních orgánů a církví.

= hazardní přístroj byl povolen v rozporu vyhláškou zakazující hazard jmenovitě v určitých oblastech (ulice, městské části)

= herna/podnik, porušující obě vyhlášky

= herna/podnik, neporušující žádnou vyhlášku

= 100m okruhy kolem budov - v těchto okruzích kterých nesmí být dle brněnské obecně závazné vyhlášky č. 18/2009 umístěny VHP a nově ani povolovány videoloterní terminály (VLT).

Po kliknutí na vybranou ikonku se zobrazí foto herny a adresa, příp. po kliknutí na vybraný zelený okruh se zobrazí název objektu a adresa.