Město tají kdy, komu a za kolik prodávalo pozemky v Jižním centru. Porušuje tím zákon.

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

21. dubna 2011

Město tají kdy, komu a za kolik prodávalo pozemky v Jižním centru. Porušuje tím zákon.

Jižní centrum, brownfield ležící mezi současným hlavním vlakovým nádražím a tzv. rosickým či dolním nádražím, má být v případě odsunu nádraží nejlukrativnější lokalitou v Brně. Město a jeho akciová společnost, Jižní centrum Brno, a. s., však tají, komu, kdy a za kolik zdejší parcely prodaly. I přes povinnost tyto skutečnosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout.

Občanské sdružení Brnění před nedávnem zveřejnilo mapu, z níž je patrné, komu patří pozemky v Jižním centru. U toho také zveřejnilo personální provázanosti mezi jednotlivými společnostmi, kterým pozemky v Jižním centru patří, a jejich napojení na brněnské politiky. Když se však pokoušelo zjistit, jak se v minulosti s městskými pozemky obchodovalo, narazilo na „Hlavu XXII“: Statutární město Brno na žádost o informace odpovědělo, že požadované informace poskytne jeho akciová společnost Jižní centrum Brno. Jižní centrum Brno však sdělilo, že nepodléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím a informace neposkytne.

Autor zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřich Kužílek, se diví: „Každá obchodní společnost, kde má veřejná správa – stát, kraj, město – více než 50% podíl, je povinna poskytovat veškeré informace, týkající se její činnosti. Jinak by se vytvářela šedá zóna veřejného majetku, nad kterou by neměl nikdo kontrolu. Tato akciovka je kompletně veřejným majetkem Brňanů. Nejde o žádnou soukromou firmu. Musí poskytovat informace stejně jako odbory magistrátu, radnice městských částí či příspěvkové organizace města. Drzost jejích představitelů vzepřít se zákonu a jednoznačné judikatuře by je měla stát místo pro nekompetentnost.

Firmy vlastněné městem Brnem nerespektují zákon dlouhodobě a opakovaně“, říká Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění. „Není to problém jen Jižního centra Brno. Se stejným přístupem se setkáváme běžně u Brněnských komunikací či Dopravního podniku města Brna. Přestože byly tyto subjekty mnohokrát upozorněny na porušování zákona, porušují ho nadále. V minulém volebním období si koalice vytkla za cíl, že městem ovládané firmy budou zákon o svobodném přístupu k informacím respektovat. Bohužel to nesplnila a zákon se v Brně porušuje dál, i za nové koalice“, dodává Hollan.

Materiály, které město zatajuje, patrně obsahují informace svědčící o netransparentním chování. V této situaci již nemáme jinou možnost, než se domáhat informací soudní cestou. Soud nepochybně vyhrajeme – jako vždy v ekvivalentních případech – a městu vznikne škoda z placení soudních výloh“, informuje Matěj Hollan.

Odkazy:

Komu patří jižní centrum, mapa pozemků a vizualizace vlastnických vztahů: http://www.osbrneni.cz/komu-patri-jizni-centrum/komu-patri-jizni-centrum

Citace z rozsudku NSS 8 As 57/2006-67, ze dne 29. května 2008, http://wiki.bezkorupce.cz/_media/wiki/106_rozhodnuti_nsscr.pdf:

Právě skutečnost, že obec může (…) zakládat pro výkon samostatné působnosti právnické osoby vede k závěru, že i tyto osoby musí podléhat režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. V opačném případě by záleželo pouze na vůli obce, zda vlastním úkonem omezí či zcela vyloučí část své činnosti z kontroly veřejnosti, která je navíc garantována ústavním pořádkem České republiky (článek 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Samotná skutečnost, že je druhý žalovaný akciovou společností, tedy osobou soukromého práva založenou podle obchodního zákoníku, jej proto nevylučuje z okruhu povinných osob ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Výtah z obchodního rejstříku, www.justice.cz:

Obchodní firma: JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s.
Zapsáno: 21.února 1995

Jediný akcionář:

Statutární město Brno
Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67

Kontakty:

Matej Hollan, hollan.matej@ gmail.com, 774956148


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.