Ministerstvo financí začalo rušit v Brně proherní automaty

Zrušeno můžu být v blízko době několik tisíc videoloterních terminálů

Brno, 4. dubna 2013 – Ministerstvo financí zatím nepravomocně odebralo povolení dvěma videoloterním terminálům, které v minulosti povolilo v rozporu se zákonem, konkrétně ustanovením o sousedství. Učinilo tak na základě podnětu Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna. Dalších několik desítek rozhodnutí o odebrání povolení má následovat záhy. Celkově se tento přístup může v Brně týkat asi tří stovek heren a několika tisíc hazardních přístrojů. Nyní se čeká na finální rozhodnutí ministra Kalouska.

V těchto řízeních se jedná o specifický případ: V minulosti ministerstvo povolovalo přístroje do sousedství kostelů, škol, nemocnic a podobně. To však podle zákona nesmělo. Nyní ministerstvo tvrdí, že chyba byla na straně provozovatelů, kteří v čestném prohlášení lživě uvedli, že nepožadují povolení do blízkosti například kostela, který stál přitom přímo vedle herny. Ministerstvo financí tyto údaje neověřovalo. Teď, po podnětech města Brna, rozhodnutí přezkoumalo a konstatovalo, že provozovatelé jednali při žádosti o povolení podvodně a to je důvod k odebrání povolení.

Podle našeho mapování se kolize hazardních přístrojů se sousedstvím týká jen v Brně stovek heren a hospod a tisíců hazardních přístrojů. Pokud ministr Kalousek zanedlouho potvrdí konečně zákonný postup svých úředníků, můžeme se dočkat během krátké doby výrazného snížení patologicky nebezpečných proherních zařízení. A to nejen v Brně. Jen si budou muset obce podat podnět, jejich vzor jim dáme k dispozici.

Matěj Hollan, předseda Brnění: Na jednání, které jsme společně s Občany proti hazardu a Transparency International měli v září s ministrem Kalouskem a jeho úředníky, nám šéf Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Jan Řehola, slíbil, že budou povolení, u nichž žadatel lhal, rušit. Velmi oceňujeme, že Ministerstvo financí svůj slib skutečně po půl roce dodrželo.

Aleš Ziegler, právník Brnění: „Dosud nejsou pravděpodobně řízení pravomocně ukončena, protože provozovatelé, kterým byly automaty zrušeny, měli možnost podat takzvaný rozklad. K tomu se má vyjadřovat rozkladová komise ministerstva a na základě jejího doporučení finálně rozhodne ministr Kalousek. Státní dozor nad sázkovými hrami dle našeho názoru odebral povolení zcela v souladu se zákonem, potvrzující rozhodnutí Kalouska je proto skoro jisté.

Martin Šuba, Brnění: „Jde o přelomový případ. Znamená to, že hazard rušit lze i dnes. S městem Brnem jsme ve tvrdém přístupu k hazardu dlouhodobě ve shodě a jsme rádi, že současná rozhodnutí o zrušení jsou učiněna právě na podnět města Brna. Nově máme potvrzené, že Brno chce využít všech možností, jak se přebujelého hazardu v Brně zbavit. A to přesto, že hazardní lobby tlačí na vedení města, podobně jako v jiných obcích a městech, aby hazard neregulovalo. Hazard se městu jednoznačně nevyplatí, po stránce sociální i ekonomické.

Kontakty:
Matěj Hollan, Brnění, brneni@gmail.com, 774956148

Aleš Ziegler, právník Brnění, 722 634 943, ales.ziegler@gmail.com

Odkazy:
*
Mapa nezákonně povolených přístrojů Ministerstva financí k srpnu 2011: http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/mapa-srpen-2011
* Herny a hospody, v nichž byly přístroje povoleny v rozporu se sousedstvím:
http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/10/Herny-Brno-cerven-2011-osbrneni.xls
* Precedentní (zatím nepravomocné) rozhodnutí Ministerstva financí: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/MF-1.pdf

Činnost Brnění finančně podporuje Nadace Open Society Fund a Fond Otakara Motejla.

Brnění je členem celorepublikové organizace Občané proti hazardu

Brnění je členem projektu Rekonstrukce státu, který se snaží o prosazení devíti protikorupčních zákonů v tomto volebním období.Komentáře nejsou povoleny.