Nová internetová aplikace v boji proti hazardu: www.mapyhazardu.cz

Jsou herny ve vašem okolí povoleny v souladu se zákonem? Prostřednictvím aplikace www.mapyhazardu.cz to můžete sami snadno zjistit.

Brno, 27. 6. 2011

V reakci na průlomové rozhodnutí Ústavního soudu, které dalo obcím do rukou účinný prostředek v boji s hazardem, spouští dnešního dne občanské sdružení Brnění unikátní projekt www.mapyhazardu.cz. Občané z celé ČR mohou do mapy jednoduše zadávat herny a budovy, v jejichž blízkosti hazard nesmí být. Aplikace sama spočítá, zdali jsou herny provozovány v souladu se zákonem, či nikoliv.

Brnění připravilo novou webovou aplikaci www.mapyhazardu.cz, která funguje na bázi otevřené spolupráce. To znamená, že každý člověk může do mapy prostřednictvím podrobně vysvětleného postupu zadat herny ve svém městě a budovy, v jejichž sousedství se nesmí hazard nacházet. Mapu zvládne vytvořit každý běžný uživatel internetu. V testovacím provozu se tvorby mapy účastnili lidé z 12 měst.

Michal Valoušek, autor mapy, vysvětluje: Online mapou dáváme lidem do ruky nástroj, pomocí kterého mohou sami prověřit situaci ve své obci. Na několika pilotních městech, která jsou již v mapě zadána, vidíte, že úřady povolují automaty v rozporu se zákonem běžně. Mapy umožňují spolupráci mezi jednotlivými tvůrci, kteří se nepotřebují navzájem ani znát. Tak bude možné zmapovat i velká města.”

Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění vysvětluje: „Podle zákona nesmí být hazardní přístroj povolen v sousedství škol, nemocnic, kostelů, úřadů a dalších budov. V zákoně o loteriích je sousedství vymezeno jako okruh cca 100 m. Vzdálenost není ale jediným parametrem pro posuzování sousedství. Například, je-li mezi hernou a školou řeka bez mostu, za sousedství se to dle rozsudku Nejvyššího správního soudu nepovažuje. Obec má navíc možnost stanovit vyhláškou okruh přesněji, a to buď oněch 100 m, nebo méně. Data na našem webu proto nelze brát ve všech případech jako závazná z hlediska porušení zákona, ale obecně jako výmluvnou ilustraci, jaký mají obce nebo Ministerstvo financí v dané obci k hazardu přístup.

Stávající povolení lze videoloterním terminálům odebrat

Ve svém nálezu z 14. června 2010 Ústavní soud konstatoval, že videoloterní terminál je totéž co výherní hrací přístroj a vztahují se na něj stejné regulační omezení. Ústavní soud dále naznačil, jakou cestou se mají ubírat obce, které se chtějí stávajících terminálů zbavit. Ministerstvo financí se mělo řídit zákonem a vyhláškami ve všech případech, ne je ignorovat. To, že vydává povolení na mnoho let (v Brně stále běžně na osm), neznamená, že je nemůže zrušit. Vydá-li obec v současné době vyhlášku, že si hazardní přístroje na svém území nepřeje, ministerstvo má povinnost tuto vyhlášku respektovat a hazardním přístrojům povolení odebrat.

Dle rozhodnutí Ústavního soudu je jedno, zda se jedná o klasický výherní hrací přístroj nebo videoterminál či jiné podobné zařízení. Zákon a vyhlášky musí dodržovat všichni bez rozdílu. Obce porušují dle našich zkušeností zákon podobně často jako Ministerstvo financí. Rozdíl mezi jednotlivými přístroji je jen v tom, který úřad ho povolil a který proto bude třeba ke zrušení povolení vyzvat,“ upřesňuje Hollan.

Domníváme se, že v případných arbitrážích nemohou provozovatelé hazardu uspět, a i kdyby, tak, slovy poslance Novotného: „Kdyby všechny obce teď hned (…) přijaly vyhlášky a stal se případ, že do jednoho roku budou muset ze všech měst zmizet všechny ty technické přístroje, které zde dosud působily, a obrátily se s arbitrážemi na soudy, tak bychom tuto sankci rádi zaplatili, protože roční dopady jsou mezi 30 až 40 mld. korun a arbitráže by byly podstatně levnější.

Kontakty:

Matěj Hollan, hollan.matej@gmail.com, 774956148

Odkazy:

Mapy hazardu – www.mapyhazardu.cz

Seznam budov, v jejichž sousedství nesmí být povolen hazardní přístroj – www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/budovy

Nález Ústavního soudu – http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=70410, v pdf: http://www.chrastava.com/starosta/us_nalez.pdf.

Vybraná pasáž z nálezu Ústavního soudu:

Odstavec 55: (…) Nástroje, jak případně dosáhnout zrušení vydaných povolení ministerstva financí, pokud se ocitají v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, upravuje buď správní řád (zejména ustanovení § 94 a násl. upravující tzv. přezkumné řízení), nebo spíše též samotný loterijní zákon, který v ustanovení § 43 odst. 1 stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit. Bude pak na ministerstvu financí, aby v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné vyhlášky, ať už byla přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Konkrétní posouzení a vážení těchto principů nyní nelze předjímat, avšak v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni.

TZ_27_06_2011_mapyhazardu (pdf)

Komentáře nejsou povoleny.