Aktuality

Městské firmy kritiků zákona o registru smluv neposkytují informace

Tisková zpráva Otevřené společnosti, Oživení a Brnění

Městské firmy kritiků zákona o registru smluv neposkytují informace

Jiránek, Birke, Novotný, Hašek: “jejich” firmy se s veřejností nebaví

9. 4. 2014, Praha – Sdružení Oživení, Otevřená společnost a Brnění provedla v uplynulém měsíci monitoring, jak městské firmy poskytují informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Výsledky jsou tristní. Navzdory mnoha judikátům, které ustáleně opakují, že městské firmy jsou povinné subjekty, se v mnoha případech firmy ani neobtěžovaly na žádost o informace reagovat. Jedná se přitom o firmy samospráv, jejichž představitelé vystupují proti registru smluv – Kladno (primátor a předseda SMOČR, Dan Jiránek), Olomouc (bývalý primátor a poslanec Martin Novotný, ODS), Náchod (starosta a poslanec Jan Birke, ČSSD). Smlouvy nezveřejňují ani firmy Jihomoravského kraje (poslanec a hejtman Michal Hašek, ČSSD). Jediným řešením je zákon o povinném zveřejňování smluv, který obecní firmy ke zveřejňování donutí.

Výsledky monitoringu:

1. Kladno: TEPO, s. r. o., teplárenská společnost vlastněná městem Kladnem, na žádost o informace vůbec nereagovala. Poptávali jsme smlouvy na pronájem či smlouvu se základní školou. Primátor Kladna, Dan Jiránek, který je současně šéfem SMOČR, přitom patří k velkým kritikům zákona o zveřejňování smluv. (Společnost Sportovní areály města Kladna, s. r. o., jako jediná ze všech dotazovaných firem, smlouvy poskytla.)

2. Olomouc: Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Požadovali jsme smlouvy na PR a nákup dopravních prostředků. Firma nás odkázala na výroční zprávy s tím, že nic jiného poskytovat nemusí. Ve výročních zprávách požadované informace nejsou. Přitom například londýnský protějšek dopravního podniku publikuje všechny útraty větší 250 liber. V Olomouci odmítla informace vydat i městská firma Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Bývalý olomoucký primátor a současný poslanec ODS, Martin Novotný, je přitom jedním z největších odpůrců přijetí zákona.

3. Náchod: Lesy města Náchoda, a. s., a městské divadlo Beránek Náchod, a. s. Lesy nereagovaly nijak, z divadla nám několik dnů po zákonné lhůtě napsali, že si máme pro informace dojet do Náchoda… Starosta města a poslanec za ČSSD, Jan Birke, přitom také patří k velkým kritikům zákona a snaží se jeho projednávání zbrzdit.

4. Jihomoravský kraj: Thermal Pasohlávky, a. s. a CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o. Thermal Pasohlávky vlastněný ze ⅔ Haškovým Jihomoravským krajem a z ⅓ obcí Pasohlávky na žádost týkající se smluv na dodávku vody a dalších smluv nereagoval nijak. Firma CL Junior Auto Boskovice, která prodává Citröeny a patří 100% Jihomoravskému kraji, tvrdí v rozporu s judikaturou, že je soukromá firma. (V Jihomoravském kraji na žádosti o smlouvy nereagovaly ani oslovené příspěvkové organizace.)

Oldřich Kužílek (Otevřená společnost): “Veřejné firmy nalhávají poslancům, že nenakládají s veřejnými prostředky. Zaměňují to ale s tím, že veřejný zřizovatel či vlastník neručí za jejich závazky, což je něco jiného. Celé tyto firmy, případně dominantní podíl v nich, jsou veřejnými prostředky. Navíc mohou snadno sloužit k jejich vyvádění, tunelování či odklánění. Důvod k veřejné kontrole je tedy zcela zásadní a ve světle judikatury má přednost před údajným obchodním tajemstvím. Jeho porušení ale ve skutečnosti nehrozí.

Výjimka ze zveřejňování se na obchodní tajemství vztahuje. Obchodním tajemství ale v žádném případě není například název a sídlo firmy či cena. Skutečné obchodní tajemství, jak poslanci i představitelé obcí dobře vědí, se neposkytuje už dnes a neposkytovalo by se ani po přijetí zákona o zveřejňování smluv.

Zkoušeli jsme od některých veřejných firem získat popis situace, jak by k nějakému ohrožení konkurenceschopnosti vlastně mělo dojít, ale nic konkrétního jsme se nedozvěděli. Odborníci vědí, že skutečného obchodního tajemství je ve skutečnosti málo, firmy o sobě většinu věcí stejně vědí. Za úvahu snad stojí jen úprava běžného obchodního styku tak, aby se nezveřejnilo celé portfolio dodavatelů a odběratelů.“

Tento postoj bude Oldřich Kužílek dnes prezentovat i na semináři, který ve sněmovně pořádá Svaz měst a obcí.

Matěj Hollan, Brnění: “V minulosti jsme vyhráli už tři soudní spory, že městské firmy musejí poskytovat informace. Přesto se nadále setkáváme se systematickým obstrukčním chováním městských firem, které protizákonně nechtějí poskytovat informace. Je potřeba si uvědomit, že městské firmy jsou zpravidla 100% či z většiny ovládány samosprávami, tedy všechna odpovědnost za jejich konání padá na hlavu zastupitelům a radním. Pokud smlouvy neposkytuje například firma Jihomoravského kraje nebo Olomouce, mají si tam politikové sjednat pořádek. Ti to ale nedělají. Jediným řešením, které by ukončilo nezákonné jednání těchto firem, je zákon o zveřejňování smluv.“

Lenka Franková, Oživení: „Odpor městských společností poskytovat informace známe i z naší právní praxe. Registr smluv by tento problém navždycky vyřešil. Protože již registrujeme starosty, kteří se nebrání otevírání radnic a nehodlají smlouvy utajovat, v uplynulých dnech jsme vytvořili web www.starostoveprotransparentnost.cz, kde starostové vyzývají své kolegy k podpoře zákona o registru smluv. Po dvou dnech od spuštění webu se k podpoře přihlásilo přes 50 starostů. Potvrzuje se tedy následující: zveřejňování smluv je otázkou politické vůle a řada dosavadních argumentů proti registru slouží výlučně jako zdržovací taktika.“

Přílohy: Výsledky monitoringu formou tabulky a zde.

Kontakty: Oldřich Kužílek, 602358808;

Lenka Franková, 776818765;

Matěj Hollan, 774956148

Ve Vaňkovce je ode dneška velká výstava o Jižním centru

Výstava potrvá od 23. září do 6. října

23. 9. 2013, Brno – Dnes odpoledne byla zahájena v obchodní Galerii Vaňkovka výstava ŽIVOT V JIŽNÍM CENTRU, Příběh o největší naději Brna. Výstava je dílem mladých architektů z kanceláře CHYBIK+KRISTOF Associated Architects a jejich spolupracovníků. Cílem výstavy a doprovodných akcí je přitáhnout k Jižnímu centru, zanedbanému území v těsném sousedství historického centra, pozornost odborné i laické veřejnosti a zejména zodpovědných vlastníků z řad města i soukromých.

Jižní centrum si dle názoru architektů zaslouží, aby začalo být využíváno ihned a neleželo ladem až do blíže neurčené budoucnosti, kdy zde má vzniknout nová čtvrt. Výstava je umístěna přímo v hlavních prostorách nákupního centra, její součástí je i model 2×2 m Jižního centra a je určena pro širokou veřejnost.

V rámci výstavy se v pátek 4. října uskuteční od 18 hodin diskuze ve Slévárně Vaňkovka (panelisté budou upřesněni) a v sobotu 5. října ve 14 hodin akce Babí léto v Jižním centru.

Ing. Arch. Michal Krištof, CHYBIK+KRISTOF Associated Architects: „Tato výstava má veřejnost seznámit s územím Jižního centra. Místo leží téměř ve středu Brna, ale skoro nikdo je nezná. V budoucnu, možná že až za mnoho let, zde vyrostou domy, parky, ulice. Do té doby by území nejspíš leželo ladem. Chceme na základě zahraničních přístupů i vlastní invence ukázat, jak lze toto místo oživit a začít jej přibližovat městu i lidem už nyní. Výstavu zároveň vnímáme jako začátek širokospolečenské diskuze, kde každý může vyjádřit svůj názor na budoucnost Jižního centra.

Ing. Arch. Vojtěch Kouřil, CHYBIK+KRISTOF Associated Architects: „Na projektu pracovala naše kancelář několik měsíců. Proběhla i jednání s vlastníky soukromých pozemků, ale bohužel zatím bez konkrétního výstupu v podobě realizace přímo v území. Obracíme se proto hlavně na město, které v dané oblasti vlastní spoustu pozemků, ať již přímo v držení města Brna či svých akciovek, a věříme, že se nám společně podaří, aby se Jižní centrum pro veřejnost otevřelo již příští rok. Náklady ze strany města či případných soukromých vlastníků jsou dle našeho názoru velmi malé a s velkým efektem pro město.

Bára Antonová, Žít Brno: „Udělala jsem takovou malou zahrádku, kterou jsem chtěla umístit do takové veliké pneumatiky – jako příklad urban gardeningu, říkali kluci. Ale nakonec zůstalo u květináčů. Moc mě to bavilo.

Matěj Hollan, Brnění: „Možná se někdo diví, že Brnění financuje výstavu, která je umístěna v obchodním centru a přitom jsme proti rozšiřování hypermarketů. Vézt staré války nemá smysl, obchodní galerie Vaňkovka už tu stojí dlouho, s životem města srostla a naopak oceňujeme, že se otevírá aktivitám, které přímo nekorespondují s jejím byznysem. Dialog mezi občany – aktivisty – politiky a byznysem je nutný, aby se město mohlo kvalitně rozvíjet a konkrétně o podobě Jižního centra je nutné diskutovat se všemi zúčastněnými aktéry. Jsme rádi, že Vaňkovka se rozhodla tento dialog ve svých prostorách umožnit.

Kontakty:
Michal Krištof: 775076280
Matěj Hollan: 774956148

Odkazy:
Výstava ke stažení: https://www.dropbox.com/s/48n0dajuoj4g8au/JCB_UZEMNI%20KONCEPT.pdf
FB události: https://www.facebook.com/events/601338056576735/

Výstavu finančně podpořil Fond Otakara Motejla, Open Society Fund a Nadace Veronica z programu Společně pro Brno

Otevření Jižního centra – návrh dočasného využití a sobotní hra

Tisková zpráva Chybik + Kristof Associated Architects, Brno hraje na CITY a Brnění

Otevření Jižního centra – návrh dočasného využití a sobotní hra

Brno, 25. dubna 2013 – Jižní centrum, brownfield mezi hlavní a dolním nádražím je nevyužitý prostor, v mentální mapě Brňanů takřka neexistující. Jedná se přitom o území v těsném sousedství centra města. Aby se toto území začalo již teď používat, představili dnes architekti Chybík, Krištof a Kouřil z Chybik + Kristof Associated Architects studii dočasného využití Jižního centra.

V sobotu 27. dubna bude tento návrh představen přímo v terénu, v Jižním centru. Skupina Brno hraje na CITY připravila na sobotní odpoledne hru, která se bude konat přímo v Jižním centru. Celá sobotní akce začne v 15 hodin na střeše Vaňkovky (pozvánka na akci níže).

Ve studii je ukázáno, jak se k podobným brownfieldům přistupuje v zahraničí. I tam se potýkají se situacemi, kdy nějaké rozvojové území nelze z různých důvodů ihned developersky zastavit, ale přitom není důvod ho nepoužívat.

Architekt Ondřej Chybík: Uvědomujeme si, že je velká škoda, že Jižní centrum je nevyužité. Rozhodli jsme se proto navrhnout městu, Jižním centru i soukromým vlastníkům, jak území využít již dnes. Například jde o lepší přístup k řece, sportoviště, kontejnerová obchodní ulice či galerie, motokáry a podobně. Vždy jde o stavby, které lze v případě potřeby takřka okamžitě odstranit – pokud by investor hodlal toto území využít pro nějakou trvalou zástavbu.

Architekt Michal Krištof: „Aby nezůstalo jen u pěkných obrázků, s majiteli pozemků již jednáme. Od brněnských Veletrhů, které mají v majetku zřídka využívanou vlečku máme potvrzené, že by byli rádi, pokud by se v ohybe řeky Svratka realizovala hospoda na kolejích. Jednali jsme i s ředitelem Jižního centra, Zavřelem, a naše návrhy, jak území již dnes využít, se mu líbily. S dalšími majiteli pozemků máme schůzky rozjednané.

Pro skutečné používání Jižního centra je ale nezbytné, aby do něj přišli lidé. Proto v sobotu skupina Brno hraje na CITY pořádá v Jižním centru hru pro všechny věkové kategorie, v rámci které mohou všichni Jižní centrum během odpoledne poznat.

Studie dočasného využití Jižního centra byla realizovaná z prostředků Nadace Veronica, projektu Společně pro Brno.

Kontakty:
Matěj Hollan, Brnění, brneni@gmail.com, 774956148

Ing. Arch. Ondřej Chybík, ondrej.chybik@gmail.com, 775333911

Barbara Herucová, Brno hraje na CITY, b.herucova@gmail.com, 773067285

Přílohy:

studie dočasného využití Jižního centra:

http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Docasne-vyuziti-Jizniho-centra-CHYBIK+KRISTOF-ASSOCIATED-ARCHITECTS.pdf

Pozvánka na akci (https://www.facebook.com/events/319982214797642/):

V krajině, kde zajíci hopkají po kusech rozbitého skla, kde businessmani v oblecích sledují věčné ohně bezdomoveckých kolonií i neúnavné vody Svratky, kde stojí nejvyšší budova Brna i celé republiky, se něco chystá. Doteď tiché a zapomenuté “centrum” otevře své pomyslné brány a potěší se pohledem na to, jaké by to bylo, kdyby ho lidé brněnští využívali.

Tak neváhejte a přijďte se s námi v sobotu 27. 4. přesvědčit, že Jižní centrum není jen místem pro bulváry a věže.

Připravili jsme pro Vás nevšední program:

od 15:00 Prezentace návrhu na dočasné využití Jižního centra na střeše parkoviště Galerie Vaňkovka – prezentují architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof

od 16:00 Městská hra “Postav své Jižní centrum” z dílny Brno hraje na CITY na louce vedle Galerie Vaňkovka

od 18:00 Afterpárty s opékáním špekáčků

Během odpoledne si budete moci prohlédnout návrhy na dočasné využití území a “dogville” – páskou vyznačený půdorys plánovaného bulváru. Užijete si trochu absurdity při hře a budete mít také možnost zanechat za sebou Jižní centrum krásnější než je teď a pomoct se sběrem odpadů.

Otevírání Jižního centra bude pro Vás příjemnější když si donesete špekáčky či jiné k opékání vhodné poživatiny, skládací židle, pytle na odpadky, pracovní rukavice, a hlavně otevřenou mysl a dobrou náladu.

Budeme se těšit na sobotní odpoledne s Vámi.

Soud: Jižní centrum Brno, a. s., nepatří ODS ani ČSSD a musí poskytovat informace

Brno, 12. listopadu 2012 – Akciová společnost Jižní centrum Brno, a. s., která je 100% vlastněná městem Brnem, prohrála první ze série žalob, kterou s ní vede občanské sdružení Brnění. Žaloby se vedou kvůli tomu, že zastupitelé velké koalice (starostka Brna – středu, právník Libor Šťástka, Naděžda Křemečková a další), kteří byli zastupitelstvem města zvoleni do představenstva akciové společnosti, tvrdili, že městkou akciovku považují za svou soukromou firmu, která nemusí veřejnosti o své činnosti nic sdělovat. Krajský soud ale konstatoval – stejně jako několik soudů před ním v obdobných případech – že názor Šťástky a spol. je mylný a že tato veřejná akciová společnost informace pochopitelně poskytovat musí.

Vyhraná žaloba se týká sporu o smlouvy s firmou Europark, která hodlá vystavět vedle Vaňkovky polyfunkční objekt Palác Trnitá. Soud nenařídil smlouvy vydat, ale konstatoval, že Jižní centrum Brno je tzv. povinný subjekt, který musí veřejnosti poskytovat informace stejně, jako například brněnský magistrát, a případ vrátil k dalšímu řízení.

Podstatný je ale dopad na další žaloby, které Brnění s Jižním centrem vede, o nichž lze již teď s jistotou prohlásit, že je Jižní centrum prohraje také.1 Jižnímu centru tím vznikne škoda v řádu cca 100.000 Kč.2

Jižní centrum se nevyhne ani dalším žalobám, neboť zastupitelé sedící v představenstvu rozhodli, že nebudou poskytovat informace nejen veřejnosti, ale dokonce ani ostatním zastupitelům, konkrétně Jaroslavu Kacerovi z TOP09, který poptával smlouvy s Auparkem. V případě odepření informace městskému zastupiteli porušují Šťástka a spol. nejen obecné právo na informace, ale i zákon o obcích, podle něhož mají zastupitelé automatické právo na všechny informace, které má město i jeho příspěvkovky a akciovky k dispozici, a žádný důvod pro odepření informace neexistuje.

Na kauze nezákonného utajování informací je ale nejdůležitější jiná věc, a sice motivace zastupitelů pro utajování. Zastupitelé tím mohli získat čas například pro falšování smluv, zametání nepohodlných skutečností pod koberec, případně jen oddalují povinnost na základě soudního příkazu informace vydat do doby, než společnost Jižní centrum Brno zanikne.

Celý spor je přitom absurdní. Vedení města, konkrétně volební lídr ODS a první náměstek Kotzian, je si vědom, že jeho kolegové ze strany porušují zákon. Viz jeho slova na nedávné debatě na Provázku. V moci zastupitelstva je tyto zastupitele odvolat. Pokud současní lidé v čele akciovky zůstanou, znamená to, že primátor města, jeho náměstci, rada i zastupitelé další porušování zákonů schvalují.

Kontakty:
Matěj Hollan, brneni@gmail.com, 774956148

Přílohy:
rozsudek: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/11/KS-Br_30A91_2011_rozsudek_B_071112.pdf

1 Občanské sdružení Brnění vede s Jižním centrem tři žaloby. První dvě byly podány již loni v srpnu a týkaly se smlouvy se společností EUROPARK – FP, a. s., která hodlá vystavět nemovitosti vedle OG Vaňkovka, a nakládání s pozemky v Jižním centru. Poslední žalobu pak bylo Brnění nuceno podat teprve před týdnem, protože zastupitelé velké koalice odmítli zveřejnit smlouvy s investorem hypermarketu Aupark.

2 Jen za aktuálně prohranou žalobu musí Jižní centrum zaplatit 13.500 Kč na náklady advokátní kanceláře AK Šikola, která Brnění zastupuje, svým vlastním právníkům ještě určitě více (zákonné tabulkové náhrady řízení jsou nižší než ve skutečnosti), tři prohrané žaloby jsou tak asi 100.000 Kč.

starosta Šťástka přemýšlí, jak vyzrát na občany, zdroj: http://i.idnes.cz/08/071/c460/TAJ24289e_115137_184353.jpg

starosta Šťástka přemýšlí, jak vyzrát na občany, zdroj: http://i.idnes.cz/08/071/c460/TAJ24289e_115137_184353.jpg


Brnění vyzývá tajemníka magistrátu k návrhu odvolání vedoucí OÚPR Kateřiny Leopoldové

V Brně 25. září 2012 – Dnes ve 14 hodin se uzavřelo hlasování v soutěži veřejnosti Otevřeno X Zavřeno, kde v kategorii Přístup k informacím zvítězila Kateřina Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) brněnského magistrátu. Odborná porota soutěže její postup při zatajování důležitých podkladů k územnímu plánu ocenila slovy: “Vážná obstrukční praktika, “vzpoura úředníka” proti zákonu. Pseudoprávní vymýšlení důvodů k odepření zcela porušuje pravidla správního řízení. Komická koncovka usvědčuje úřednici z úmyslného zneužití postavení.” Nejde však o zdaleka jediný, ani nejhorší prohřešek Kateřiny Leopoldové (viz níže). Za její krátké působení ve funkci vedoucí odboru, jakož i za její předchozí působení se nastřádalo takové množství důkazů o postupech v rozporu se zákony a tedy o její naprosté nekompetentnosti, že jediným řešením je její odvolání. K tomu dopisem vyzve občanské sdružení Brnění jejího nadřízeného, tajemníka Magistrátu města Brna Petra Loutockého (člen ODS), který by návrh na odvolání mohl v souladu se zákonem o obcích předložit Radě města Brna na nejbližším zasedáním.

Za další vážná, někdy i protizákonná pochybení, považujeme například:
1/  Územní plán města Brna: Neschopnost v řádném termínu připravit ke schválení nový územní plán města Brna. Prodlení nastalo ještě před jejím nástupem do funkce, za ní však nadále eskaluje. Původně měl být územní plán hotov do konce roku 2010, pravděpodobně však nebude schválen ani příští rok.

2/ Tzv. “aktualizace” územního plánu města Brna: S ohledem na zásadní zpoždění při tvorbě nového územního plánu města Brna se snaží Kateřina Leopoldová vykompenzovat jej jakousi “aktualizací” územního plánu města Brna. Zadala ji bez konzultace s tehdejším náměstkem pro rozvoj a její postup budí velký odpor například Ministerstva pro místní rozvoj, které jej setrvale kritizuje. Tento postup bude pravděpodobně shledán jako nezákonný, ostatně pojem “aktualizace” územního plánu nezná ani stavební zákon.

3/ Garáže pod Zelným trhem: Zcela protiprávně a také proti názoru autorů Regulačního plánu se arch. Leopoldová z pozice pověřené vedoucí OÚPR MMB vyslovila pro záměr výstavby soukromých garáží pod Zelným trhem s tím, že údajně dle územního a regulačního plánu je takové využití přípustné. Viz http://nesouhlasim.webnode.cz/news/zadost-podle-zak-c-106-99-o-svobodnem-pristupu-k-informaci-ohledne-vysvetleni-stanoviska-oupru-a-nasledna-komunikace

4/ Aupark: Při snaze změnit či vyložit platný územní plán města Brna tak, aby vyhovoval stavebnímu záměru slovenského investora pro obchodní dům Aupark porušila rovnou dvakrát K. Leopoldová stavební zákon. Poprvé, když jejím zhotovením pověřila společnost Arch.Design, která je zároveň hlavním projektantem Auparku. Tento nepovolený konflikt zájmů nedávno pravomocně stvrdila Česká komora architektů. Podruhé, když bez veřejného projednání tuto podjatou územní studii jménem magistrátu přijala.

5/ Jižní centrum: obdobně jako pro Aupark zadala nezákonně Kateřina Leopoldová územní studii pro oblast celého Jižního centra společnosti Arch.Design, která je ve střetu zájmů. Leopoldová obchází hlavní zásadu tvorby územního plánu a jeho limitů, když veřejnost nemá žádnou šanci se k tomu vyslovit, natož jej ovlivnit.

Předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan k tomu říká: “Kateřina Leopoldová se stala vedoucí odboru v konkurenci několika kandidátů, jejichž jména však odmítl Magistrát v roce 2011 sdělit. Jediným vysvětlením, proč byla vybrána a přes neustávající sérii pochybení a nezákonností je vedením magistrátu i radnice na svém místě i nadále držet, je její ochota vycházet vstříc korupčním snahám o ovlivňování územního plánování a řízení ve prospěch těch, kteří si její přízeň dokážou zaplatit. Odpovědnost za její chyby a nezákonnosti nese tedy jak tajemník magistrátu Petr Loutocký, tak zejména primátor Roman Onderka a náměstek pro rozvoj Ladislav Macek.”

Bližší informace a kontakty:
Matěj Hollan, předseda o.s. Brnění, tel.: 774956148, brneni@gmail.com

soutěž Otevřeno X Zavřeno, Cena veřejnosti, kategorie “Přístup k informacím”: http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2012/hlasovani-zavreno-pristup-k-informacim-2012/

Přílohy:

print screen stavu hlasování ve 14:00

Zastupitelé ODS a ČSSD tají smlouvy s Auparkem

Se stavbou Auparku nesouhlasí brněnská TOP09

Brno, 9. 7. 2012 – Zastupitelé ODS a ČSSD sedící v představenstvu městské akciové společnosti Jižní centrum Brno, a. s., opětovně porušují zákon o svobodném přístupu k informacím. Odmítli poskytnout smlouvy, které podepsali se zástupci plánovaného hypermarketu Aupark, jenž hodlá investor postavit vedle Vaňkovky. Tvrdí, že akciová společnost 100% vlastněná Statutárním městem Brnem je jejich soukromá firma, na kterou se nevztahuje povinnost poskytovat veřejnosti informace.

Brnění v květnu požadovalo po městské akciovce poskytnutí smluv, které uzavřela při směně či prodeji pozemků s investorem plánovaného hypermarketu Aupark.

Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění konstatuje: „Soudně je potvrzeno, že akciové společnosti zřízené veřejnou správou musí veškeré informace veřejnosti poskytovat. JCB odmítlo přitom informace vydávat již loni. Poté, co na nedávné debatě o nádraží na Fakultě architektury náměstek primátora, Robert Kotzian (ODS), prohlásil, že informace mělo Jižní centrum Brno vydat, jsme předpokládali, že porušování zákona ze strany jeho stranických kolegů, kteří sedí v představenstvu městské firmy, skončí. Neskončilo. Podali jsme proti rozhodnutí odvolání a pevně věříme, že se s městskou akciovkou nebudeme muset tentokrát soudit.

Matěj Hollan: „Záměr stavby hypermarketu navíc nikdy nebyl projednán s veřejností, odporuje územnímu plánu a jeho realizace by měla fatální dopad na obchody v centru města.

Jaroslav Kacer, předseda TOP09 Brno-město: „Brněnská TOP09 s výstavbou Auparku nesouhlasí. Požaduje dodržování požadavků územního plánu. Nutností je znovuobnovení útvaru hlavního architekta, který by schvaloval projekty z pohledu architektonického a urbanistického. Pro celou lokalitu tzv. Jižního centra by měla být vyhlášena mezinárodní urbanistická a architektonická soutěž. Pozoruhodný je i fakt, že architektem stavby Auparku je společnost Arch.design, která zároveň připravuje Územní plán města Brna a řešila území studii na tuto stavbu.

Jaroslav Kacer dodává: „Neudivuje mě, že akciová společnost ovládaná zastupiteli ODS a ČSSD neposkytuje informace občanům. Pokud jsou informace pravdivé, tak je zarážející, že smlouvy společností s majoritním podílem města Brna jsou tajné.

Představenstvo městské akciovky Jižní centrum Brno, a. s.:

Naděžda Křemečková, předsedkyně představenstva (ČSSD)
Mgr. Libor Šťástka, místopředseda představenstva (ODS)
Jiří Novotný, místopředseda představenstva (ČSSD)
Ludvík Kadlec, člen představenstva (ODS)
Dušan Pazdírek, člen představenstva (ČSSD)
Jiří Zorník, člen představenstva (ODS)

Kontakty:

Jaroslav Kacer, předseda regionální organizace TOP09 Brno-město a zastupitel města Brna, 604238442, Jaroslav.Kacer@top09.cz
Matěj Hollan, Brnění, 774956148, brneni@gmail.com

Odkazy: zamítnutí žádosti o informace: http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/07/jcbrnozamitnuti.jpg

Usnesení TOP09 Brno k Auparku a oblasti Jižního centra:

642‐2‐120328/08 RV TOP 09 Brno‐město:

I.         Nesouhlasí s plánovanou výstavbou Auparku v lokalitě tzv. Jižní centra a požaduje dodržování požadavků Územního plánu města.

II.         Doporučuje vyhlásit mezinárodní urbanistickou a architektonickou soutěž pro tuto lokalitu.

III.        Nesouhlasí se současnou podobou tzv. boulevardu.

IV.        Doporučuje znovuzřízení útvaru hlavního architekta, který by měl schvalovat podobu staveb na území města Brna včetně schválených koncepcí a studií.

Související: Zastupitelé velké koalice utajují obchody s pozemky v Jižním centru za stovky milionů, TZ Brnění z 3. srpna 2011, případ dosud leží u soudu, http://www.osbrneni.cz/zastupitele-velke-koalice-utajuji-obchody-s-pozemky-v-jiznim-centru-za-stovky-milionu

Radnice i Magistrát města Brna aktivně protlačují hypermarket Aupark

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

Radnice i Magistrát města Brna aktivně protlačují hypermarket Aupark

Brno, 20. března 2012 – Odbor územního plánování a rozvoje (OUPR) Magistrátu města Brna, vedený Ing. Arch. Kateřinou Leopoldovou, má problém. Na základě jeho zakázky dostali architekti Arch.Designu za střet zájmů padesátitisícovou pokutu a tříletý distanc na přijímání veřejných zakázek. Na střet zájmů byl OUPR dlouhodobě upozorňován, přesto veškeré jeho kroky směřovaly k tomu, aby zakázku na objektivní posouzení hypermarketu Aupark získal Arch.Design. Ten je současně generálním projektantem Auparku a v jeho zájmu bylo vytvořit takové posouzení, které bude pro Aupark jednoznačně pozitivní.

Stavovský soud odsoudil 9. března majitele Arch.Designu, Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu, k pokutě 50.000 Kč. Za to, že přijali zakázku na nezávislé posouzení stavby hypermarketu Aupark, ačkoliv jsou jeho generálními projektanty. Pokud rozsudek nabyde právní moci, nesmí tři roky přijímat veřejné zakázky.

Aupark, který má vyrůst asi 50 metrů od Vaňkovky, násobně překračuje limity dané územním plánem. Aby se mohl ucházet o územní rozhodnutí, musel si nechat zpracovat tzv. územní studii.

OUPR věděl, že jedna ze tří firem kterou vyzývá k nabídce na zpracování studie, je generálním projektantem dané stavby. Povinností úřadu je postupovat maximálně objektivně, což střet zájmů vylučuje. Takováto studie nemůže sloužit jako podklad pro územní řízení a jde proto o vyhozené peníze. Pokud nedojde k anulaci zakázky, měla by cenu magistrátu nahradit vedoucí OUPR, Kateřina Leopoldová, která je za to odpovědná.

Že má radnice na prosazení Auparku zvlášť silný zájem, svědčí i oslavný text primátora Onderky, který obsahuje leták investora Auparku: Jsem přesvědčen, že Aupark Brno vyplní další z bílých míst na mapě tohoto nového města a bude významným přínosem ke kvalitnímu rozvoji Jižního centra.Přitom Aupark je v rozporu s územním plánem, primátor nemá žádný objektivní důvodoslavovat krásyAuparku.

Primátor Onderka také v červnu 2011 na webové stránce primator.brno.cz konstatoval, že územní studie vyšla pro Aupark pozitivně, přestože v té době se teprve vypořádávaly připomínky ke studii a primátor nemohl tušit, jak nezávislý orgán, OUPR, o připomínkách rozhodne.

Jednání primátora Onderky svědčí o podezřelých vazbách na investora Auparku, firmu HB Reavis, a nahrává úvahám o jeho protežování, o čemž svědčí o nezákonný postup OUPRu.

Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění:

Podle zákona musí veřejná správa hájit veřejný zájem. To je vyloučeno ve chvíli, kdy takto kontroverzní stavbu, jako je další hypermarket v centru města, zadá k posouzení firmě, která je generálním projektantem hypermarketu. To, že OUPR vůbec oslovil Arch.Design, je jeho chyba, protože porušil svou úlohu nestranného a nezávislého státního úřadu. Nefungoval jako pojistka pro obhajobu veřejného zájmu, ale jako servis pro soukromého developera.

Stavba Auparku by stála přes miliardu korun. Projektantům stavby by plynuly finanční prostředky v řádu desítek milionů. Je pochopitelné, že jejich cílem je stavba hypermarketu, ne objektivní posouzení, zda je pro Brno další hypermarket přínosem. V současné době Arch.Design zpracovává pro OUPR další zakázku, územní studii na celé Jižní centrum, kde je opět v konfliktu zájmů.

Hana Chalupská, z občanského sdružení Brnění:Síť nákupních center Aupark staví skupina HB Reavis. Na Slovensku už Aupark stojí v Žilině, Bratislavě, Piešťanech, Košicích; v plánu je Trenčín a Ružomberok. Při výstavbě porušil několikrát zákony a jeho chování při prosazování záměrů indikuje korupční jednání.

Kontakty:

Matěj Hollan, 774956148, brneni@gmail.com
Hana Chalupská, 731181990, hana.chalupska@gmail.com

Odkazy:

– Včerejší reportáž a článek České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381990319-udalosti-v-regionech/obsah/195265-projektanti-auparku-ve-stretu-zajmu/ a http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/168789-architekti-auparku-porusili-eticky-kodex-kdyz-posuzovali-vlastni-stavbu/

Leták investora Auparku, s úvodním slovem primátora Onderky: http://www.hbreavis.com/files/downloads/AUPARK Brno 2010 CZ.pdf

– Primátor Onderka předvídá o 4 měsíce dřív, jak rozhodne nezávislý úřad, OUPR: http://primator.brno.cz/index.php?pg=dotazy&odzazn=40&cdot=1954

– Územní studie na Aupark, vč. vypořádání připomínek: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-aupark/

Průběh posuzování Auparku:

Srpen 2010: OUPR představil jako územní studii část technické dokumentace Auparku, kterou na magistrát donesl Arch.Design, generální projektant Auparku. Na zadání této „studie“ se OUPR nijak nepodílel, dokumentace neodpovídala tomu, co musí územní studie obsahovat. Územní studie je ze zákona nezávislé objektivní posouzení stavby. Zadávat ji může jen obecní úřad, v případě Brna magistrát. Vedoucí OUPRu, Kateřina Leopoldová, však tento postup, který obchází stavební zákon, obhajovala. Zasáhnout musel Krajský úřad Jihomoravského kraje, který postup OUPRu zrušil.


– Říjen 2010: OUPR vypracoval zadání územní studie na Aupark. V poptávkovém řízení oslovil tři firmy, z nichž jedna byla opět Arch.Design, generální projektant Auparku. Kromě toho oslovil ještě Atelier ERA a UAD studio. Kritérii pro přidělení zakázky byla cena a rychlost zpracování. Předpokládána cena byla 200.000 Kč. Arch.Design nabídl suverénně nejnižší cenu, 96.000 Kč, méně než polovinu předpokládané ceny, a nejkratší termín, pouhých 8 týdnů (na druhém místě Atelier ERA nabídl 130 000 Kč a 3 měsíce).

– Duben 2011: Arch.Design odevzdal studii (lhůta pro dodání byla dvojnásobně překročena). Pro Aupark vyšla výborně.

– Červen 2011: územní studie byla vystavena na OUPR, k veřejnému projednání. Veřejné projednání se ale nikdy nekonalo. Prostřednictvím stránek Brnění připomínky ke studii podalo přes 100 občanů.

– Červen 2011: Brnění napadlo konání architektů Arch.Designu u Dozorčí rady České komory architektů.

Červenec 2011: Primátora Onderka na stránkách primator.brno.cz tvrdí, že územní studie dopadla pro Aupark pozitivně. Přitom v této době nemůže tušit, jak „nezávislý“ orgán veřejné správy, OUPR, rozhodne o vypořádání připomínek a tedy o osudu celé studie.

Listopad 2011: OUPR vypořádal všechny připomínky k územní studii a s žádnou zásadní se neztotožnil.

Prosinec 2011: Územní studie na Aupark je přijata a vystavena na stránkách města Brna.

Prosinec 2011: Dozorčí rada České komory architektů předává podnět Stavovskému soudu.

– Březen 2012: Krajský úřad Jihomoravského kraje konstatuje, že územní studie je nepoužitelná pro územní řízení.

Březen 2012: 9. března vynáší Stavovský soud rozsudek, kterým odsuzuje Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu, majitele Arch.Designu, k 50.000 pokutě. Rozsudek zatím nenabyl úřední moci, architekti se proti němu mohou odvolat k Představenstvu České komory architektů. Pokud právní moci nabyde, nesmí architekti přijímat tři roky veřejné zakázky.

Město tají kdy, komu a za kolik prodávalo pozemky v Jižním centru. Porušuje tím zákon.

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

21. dubna 2011

Město tají kdy, komu a za kolik prodávalo pozemky v Jižním centru. Porušuje tím zákon.

Jižní centrum, brownfield ležící mezi současným hlavním vlakovým nádražím a tzv. rosickým či dolním nádražím, má být v případě odsunu nádraží nejlukrativnější lokalitou v Brně. Město a jeho akciová společnost, Jižní centrum Brno, a. s., však tají, komu, kdy a za kolik zdejší parcely prodaly. I přes povinnost tyto skutečnosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout.

Občanské sdružení Brnění před nedávnem zveřejnilo mapu, z níž je patrné, komu patří pozemky v Jižním centru. U toho také zveřejnilo personální provázanosti mezi jednotlivými společnostmi, kterým pozemky v Jižním centru patří, a jejich napojení na brněnské politiky. Když se však pokoušelo zjistit, jak se v minulosti s městskými pozemky obchodovalo, narazilo na „Hlavu XXII“: Statutární město Brno na žádost o informace odpovědělo, že požadované informace poskytne jeho akciová společnost Jižní centrum Brno. Jižní centrum Brno však sdělilo, že nepodléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím a informace neposkytne.

Autor zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřich Kužílek, se diví: „Každá obchodní společnost, kde má veřejná správa – stát, kraj, město – více než 50% podíl, je povinna poskytovat veškeré informace, týkající se její činnosti. Jinak by se vytvářela šedá zóna veřejného majetku, nad kterou by neměl nikdo kontrolu. Tato akciovka je kompletně veřejným majetkem Brňanů. Nejde o žádnou soukromou firmu. Musí poskytovat informace stejně jako odbory magistrátu, radnice městských částí či příspěvkové organizace města. Drzost jejích představitelů vzepřít se zákonu a jednoznačné judikatuře by je měla stát místo pro nekompetentnost.

Firmy vlastněné městem Brnem nerespektují zákon dlouhodobě a opakovaně“, říká Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění. „Není to problém jen Jižního centra Brno. Se stejným přístupem se setkáváme běžně u Brněnských komunikací či Dopravního podniku města Brna. Přestože byly tyto subjekty mnohokrát upozorněny na porušování zákona, porušují ho nadále. V minulém volebním období si koalice vytkla za cíl, že městem ovládané firmy budou zákon o svobodném přístupu k informacím respektovat. Bohužel to nesplnila a zákon se v Brně porušuje dál, i za nové koalice“, dodává Hollan.

Materiály, které město zatajuje, patrně obsahují informace svědčící o netransparentním chování. V této situaci již nemáme jinou možnost, než se domáhat informací soudní cestou. Soud nepochybně vyhrajeme – jako vždy v ekvivalentních případech – a městu vznikne škoda z placení soudních výloh“, informuje Matěj Hollan.

Odkazy:

Komu patří jižní centrum, mapa pozemků a vizualizace vlastnických vztahů: http://www.osbrneni.cz/komu-patri-jizni-centrum/komu-patri-jizni-centrum

Citace z rozsudku NSS 8 As 57/2006-67, ze dne 29. května 2008, http://wiki.bezkorupce.cz/_media/wiki/106_rozhodnuti_nsscr.pdf:

Právě skutečnost, že obec může (…) zakládat pro výkon samostatné působnosti právnické osoby vede k závěru, že i tyto osoby musí podléhat režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. V opačném případě by záleželo pouze na vůli obce, zda vlastním úkonem omezí či zcela vyloučí část své činnosti z kontroly veřejnosti, která je navíc garantována ústavním pořádkem České republiky (článek 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Samotná skutečnost, že je druhý žalovaný akciovou společností, tedy osobou soukromého práva založenou podle obchodního zákoníku, jej proto nevylučuje z okruhu povinných osob ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Výtah z obchodního rejstříku, www.justice.cz:

Obchodní firma: JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s.
Zapsáno: 21.února 1995

Jediný akcionář:

Statutární město Brno
Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67

Kontakty:

Matej Hollan, hollan.matej@ gmail.com, 774956148

Odpověď města na společný dopis zástupců veřejnosti

Vážení zástupci veřejnosti,

obrátili jste se na Radu města Brna a na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města s výzvou, abyste byli přizváni k řešení námitek, které jste jako zástupci veřejnosti uplatnili ke konceptu Územního plánu města Brna.

Odbor územního plánování a rozvoje dokončuje evidenci všech uplatněných připomínek a námitek, kterých bylo doručeno téměř tři  tisíce, aby mohly být předány městským částem jako podklad pro jejich vyjádření.

Následně po projednání konceptu v samosprávách městských částí  přistoupí Odbor územního plánování a rozvoje MMB k postupnému vyhodnocování připomínek a námitek dle jejich věcného obsahu a přípravě podkladů  pro zpracování  výsledné varianty nového územního plánu města Brna.

V průběhu zpracování  jsme samozřejmě připraveni spolupracovat a konzultovat s vámi jednotlivě problematiku oblastí konceptu, kde i mj. není všeobecná shoda. Nepochybuji, že naší společnou snahou je  zpracování  takového řešení jednotlivých území, které bude přínosem pro celé město Brno a povede k jeho dalšímu rozvoji.

Je však třeba respektovat skutečnost, že řada námitek se vztahuje k základním principům rozvoje města, které jsou současně záležitostmi nadmístního významu nebo s nimi souvisejí. K jejich řešení bude možno přistoupit až po vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Děkuji vám za váš zájem o rozvoj města Brna a úsilí, které věnujete k naplnění potřeb široké veřejnosti,

Ladislav Macek

náměstek primátora

Zástupci veřejnosti nabízí pomoc při tvorbě územního plánu

Pro:

Rada města Brna

Brno


Pro:

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Kounicova 67

Brno

V Brně dne 31. 3. 2011

Zástupci veřejnosti nabízí pomoc při tvorbě územního plánu

Vážení radní města Brna, vážené úřednice a úředníci Odboru územního plánování a rozvoje,

my, níže uvedení zástupci veřejnosti pro tvorbu nového územního plánu Brna, se na Vás obracíme s následující výzvou.

V rámci času určeného stavebním zákonem pro připomínkování konceptu územního plánu zmocnili občané Brna cca 40 zástupců veřejnosti, aby je zastupovali při tvorbě nového územního plánu Brna. Zástupci podali v zákonné lhůtě do 10. března 2011 námitku, která vycházela z věcně shodných připomínek občanů města Brna. Při tvorbě námitek mnozí ze zástupců veřejnosti spolupracovali s renomovanými odborníky, vycházeli z místní znalosti obyvatel či uživatelů toho kterého místa. Pokládáme proto za vhodné přizvat jednotlivé zástupce veřejnosti na jednání k územnímu plánu (výrobní výbor atp.), kde bude řešena jejich námitka.

Ve své výzvě se opíráme o § 23, odst. 1, stavebního zákona: „Veřejnost může být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.“ Domníváme se, že toto ustanovení myslel zákonodárce tak, že je možné a žádoucí, aby se zástupce veřejnosti přímo účastnil konkrétních jednání, kde se řeší oblasti, kterými se zabývá.

Domníváme se, že k opravdu dobrému a obyvatelstvem akceptovanému územnímu plánu je nutné maximálně využít nápadů, připomínek a doporučení, které vzešly od brněnských občanů. Záležitosti obsažené v námitkách dle názorů tisíců občanů – zároveň voličů – pomohou Brnu.

V tabulce, která je přílohou tohoto dopisu, naleznete podrobně rozepsáno, čím se který zástupce veřejnosti zabývá, s kontakty e-mailovými i telefonními. Na základě společného zájmu o vytvoření kvalitního územního plánu Vás touto výzvou žádáme, abyste jednotlivé zástupce veřejnosti oslovili. Zástupci veřejnosti či odborníci jimi zplnomocnění se – budou-li mít čas – na jednání rádi dostaví.

Věříme, že tato jednání budou probíhat k vzájemné spokojenosti územních plánovačů i obyvatel Brna.

S pozdravem

Luboš Raus a Ing. Arch. Martin Král, členové výboru Občanského sdružení Horní náměstí, funkční vymezení ploch na Horním náměstí v Bystrci, posta@horni-namesti.cz, 776333753

Pavel Holík, předseda Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace Kraví hora II Brno, richardstano@seznam.cz, 777221344

Martin Říha, ČSSZ, czsbrno@seznam.cz, 606664849

JUDr. Michal Závodský
, Masarykova čtvrt, osmc@email.cz, 777628347

Občanské sdružení “Občané pro Medlánky”, PhDr. L. Žuja, předseda, JUDr. Michal Marek, místopředseda, Ing.Libor Fuka, místopředseda, opmmedlanky@gmail.com, 608 731 718

Občanské sdružení Brnění, Matěj Hollan, předseda sdružení, brneni@gmail.com, 774956148

Občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice, Jakub Kořínek, člen výboru o.s., oprávněný samostatně jednat za sdružení, jakub@kohoutovice.org, 777656258

NESEHNUTÍ Brno, Kristýna Pešáková, statutární zástupkyně, brno@nesehnuti.cz, 543 245 342

PhDr. Karla Hofmannová, o.s. Majdalenky, karla.hofmannova@seznam.cz, 606429958

Ing. Radka Slatkovská, Ivanovice – Rozvoj, ale podle pravidel; Ivanovice – prostupné pro pěší a cyklisty, slatkovska@lowaspol.cz. 728263177

Tomáš Bradáč, Ivanovice – výstavba v prostoru mezi Medlánkami a Ivanovicemi, Ivanovice – obchodní centra, tomasbradac@volny.cz, 777597001

Luděk Svoboda, Líšeň – Obecká-Kostelíček, siki@post.cz, 776611765

Václav Izák, Regionální sdružení ČSOP Brno, rscsop.brno@veronica.cz, 732488349

Ing. Jan Toufar, ŽUB, honza.toufar@tiscali.cz, 602541475

Ing. L. Horvath, Jana Pálková, Jitka Kafková, Marta Charousová, zástupci veřejnosti k rychlostní komunikaci R43, kontaktujte prostřednictvím JanaPalkova@seznam.cz, 608470415 (tito zástupci účast při pořizování návrhu na jednáních i zasílání příslušných zápisů a dokumentů požadovali již při podání námitky)

Marie Špačková, OS Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách, doprava, spackova.marie@volny.cz, 547 227 221

JUDr. Jana Turoňová, zastupce veřejnosti za správné řešeni parkovište pro ZOO, kontaktujte prostřednictvím JanaPalkova@seznam.cz, 608470415 (tato zástupkyně účast při pořizování návrhu na jednáních i zasílání příslušných zápisů a dokumentů požadovali již při podání námitky)

Ing. Vladimír Zavřel, cyklodoprava, doprava v Líšni, vladimir.zavrel@z-ware.cz, 603521034

Anna Bezdíčková, Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Maloměřicích, obchvat a cyklostezka v Brně – Maloměřicích, kontaktujte prostřednictvím macejova.m@seznam.cz, 724568049

Rudolf Holz, dopravní spojka Medlánky – Bystrc, 606711542

Ivana Golešová, plochy pro nákupní a zábavní centra vedle OBI, 737770365

Ing. arch. Eugen Točík, zástavba podél ulice Řezáčova, Komín, trignis@trignis.cz

Veřejné projednání územního plánu města Brna

Kdy: úterý 22. a středa 23. 2. vždy od  17:00

Kde: v sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno (Bílý dům)

Co můžete udělat teď?

Magistrát města Brna zveřejnil tři varianty konceptu územního plánu Brna.
Prohlédněte si interaktivní mapy konceptu a nezapomeňte na textovou část. Mapy jsou vystaveny i v zasedací místnosti magistrátu na ulici Kounicova 67a, místnost 426 a to každou pondělí a středu 8 – 17 hod., v pátek 8 – 12 hod. V pondělí a středy je u výstavy přítomen ke konzultacím i autor konceptu od 14 do 17 hod.

A co dál?
10. března 2011 je poslední den
, kdy se k němu můžete vyjádřit:

  • odešlete připomínku (občané) nebo námitku (vlastníci dotčených nemovitostí). Jaký je rozdíl mezi připomínkou a námitkou? (šipka s hypertextem na další info)
  • podpořte svým podpisem námitku našeho zástupce veřejnosti
  • sledujte přípravu územního plánu. Kde je připravovaný územní plán k vidění?(šipka s hypertextem na další info)
  • ustanovte vlastního zástupce veřejnosti. Kdo je zástupce veřejnosti?(šipka s hypertextem na další info)
  • podpořte další zástupce veřejnosti občanských iniciativ v Brně. Co hájí a kde je můžete podpořit?(šipka s hypertextem na další info)

Kam podávat připomínky a námitky k územnímu plánu?

  • mailem na adresu oupr@brno.cz
  • na podatelnu v budově magistrátu v Kounicově ulici 67a
  • přímo na veřejném projednání 22. nebo 23. února od pěti hodin odpoledne v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí

Kdo mi poradí?