Vyjádření Ministerstva kultury ke Konceptu územního plánu města Brna

Aktuální stanovisko Ministerstva kultury, ze kterého je hezky patrné, jak se s Odborem územního plánování a rozvoje řízeného Kateřinou Leopoldovou jedná.

Stanovisko Ministerstva kultury k jednání s OUPRem:


Stanovisko ke Konceptu územního plánu:

Komentáře nejsou povoleny.