O nás

Brnění je občanské sdružení, které vzniklo v létě roku 2010 v reakci na městskou kauzu – záměr výstavby podzemních garáží pod Zelným trhem. Kauzu jsme spolu se sdružením  4AM a brněnskou veřejností vyhráli a od té doby sledujeme do očí bijící brněnské kauzy. Naším cílem je, aby se veřejnost co nejvíce dozvěděla, věděla, co může podniknout a získala jasné návody, co může udělat. Za rámec Brna se nám přelil program “regulace hazardu”, neb kořenem problému je Ministerstvo financí.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, podporou a prosazováním aktivní účasti na správě věcí veřejných, prosazováním principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě
  • ochrana a rozvoj veřejných prostor
  • ochrana přírody, krajiny i kulturních památek
  • šíření environmentálních hodnot prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty
  • prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem

Výroční zprávy

Lidé

Stanovy_Brneni (zip, 1,1MG)

Brnění, o. s. vzniklo 19. 7. 2010,

tř. kpt. Jaroše 18, Brno, 602 00

IČO: 22861688
Kontakt: brneni@gmail.com
Číslo transparentního účtu: 2200084041/2010, FIO Banka

Brno – prostor pro život.
Brnění – mravenčení všude tam, kde něco zatuhne.
Brnění – pevné ukotvení práva a zodpovědnosti    v účasti na plánování a rozhodování.

Komentáře nejsou povoleny.