Odpověď města na společný dopis zástupců veřejnosti

Vážení zástupci veřejnosti,

obrátili jste se na Radu města Brna a na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města s výzvou, abyste byli přizváni k řešení námitek, které jste jako zástupci veřejnosti uplatnili ke konceptu Územního plánu města Brna.

Odbor územního plánování a rozvoje dokončuje evidenci všech uplatněných připomínek a námitek, kterých bylo doručeno téměř tři  tisíce, aby mohly být předány městským částem jako podklad pro jejich vyjádření.

Následně po projednání konceptu v samosprávách městských částí  přistoupí Odbor územního plánování a rozvoje MMB k postupnému vyhodnocování připomínek a námitek dle jejich věcného obsahu a přípravě podkladů  pro zpracování  výsledné varianty nového územního plánu města Brna.

V průběhu zpracování  jsme samozřejmě připraveni spolupracovat a konzultovat s vámi jednotlivě problematiku oblastí konceptu, kde i mj. není všeobecná shoda. Nepochybuji, že naší společnou snahou je  zpracování  takového řešení jednotlivých území, které bude přínosem pro celé město Brno a povede k jeho dalšímu rozvoji.

Je však třeba respektovat skutečnost, že řada námitek se vztahuje k základním principům rozvoje města, které jsou současně záležitostmi nadmístního významu nebo s nimi souvisejí. K jejich řešení bude možno přistoupit až po vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Děkuji vám za váš zájem o rozvoj města Brna a úsilí, které věnujete k naplnění potřeb široké veřejnosti,

Ladislav Macek

náměstek primátora


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.