Podáváme trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění a občanského sdružení Občané proti hazardu

Podáváme trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí

Za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí úředníkům sazba až 12 let

Brno, Praha, 13. března 2012 – Občanská sdružení Brnění, Občané proti hazardu a několik jednotlivců podalo dnes trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí, kteří mají na svědomí povolování hazardu. Úředníci mnoho let zneužívali své pravomoci a povolovali hazard protizákonně. V posledním půl roce odmítli rušit povolení pro automaty, které jsou v rozporu s vyhláškami obcí, přestože jim to přikázal Ústavní soud. Tím naplnili skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska porušuje zákon o loteriích, vyhlášky obcí a Ústavu České republiky. Konstatoval to jak Veřejný ochránce práv, tak Ústavní soud. Všechny kroky, které v minulých letech Ministerstvo financí činilo, šly vždy důsledně na ruku provozovatelům hazardu.

1. Zejména se jedná o porušování § 17 odst. 4, výše maximální sázky a nejvyšší výhry z jedné hry – ministerstvo povolilo až 10 000x (slovy desettisíckrát) vyšší vsazenou částku na jednu hru, než umožňuje zákon. Namísto 5 Kč u výherního hracího přístroje povolilo 50 000 Kč u elektromechanické rulety, u videoterminálu pak 1000 Kč na jednu hru.

2. Dohromady povolilo Ministerstvo financí asi 70 000 tisíc hazardních přístrojů. U každého povolení porušilo ustanovení o maximálních limitech, ustanovení o délce povolení a takřka vždy povolilo hazardní přístroj v rozporu s vyhláškou obce či se sousedstvím školy, nemocnice, kostelu, úřadu, viz projekt www.mapyhazardu.cz. Celkově porušilo Ministerstvo financí zákona zhruba 200 000x.

3. Ministerští úředníci nerespektují rozhodnutí Ústavního soudu. Ten přikázal ve všech případech, kdy se jejich hazardní přístroje ocitnou v rozporu s vyhláškou obcí, zahájit takzvaná přezkumná řízení a povolení v zásadě vždy zrušit. Ministerstvo ale v několika konkrétních případech prokazatelně řízení nezahájilo a obce či občany odbylo ve smyslu, že na to nemá čas, že mu to neumožňuje zákon, případně nezareagovalo vůbec. Jedná se o tyto obce: České Velenice, Brno, České Budějovice, Ondřejov, Náchod.

Sledujeme chování Ministerstva financí dlouhodobě a jsme přesvědčeni, že nezákonné jednání úředníků není jen pouhá nedbalost či nevědomost, ale promyšlený záměr. Cílem konkrétních úředníků z ministerstva je povolit maximum hazardních přístrojů, které nemají reálně nastaveny žádné limity, kolik na nich lze prohrát, a tento stav bez ohledu na cokoliv co nejdéle udržet.

Konkrétními osobami, u nichž je možná trestní odpovědnost, jsou podle našeho názoru mimo jiné:

Karel Korynta, ředitel odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Marika Karpf, úřednice ministerstva financí

Jan Řehola, pověřený řízením odboru 34 Ministerstva

Sazba trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby: až 12 let nepodmíněně.

Na dlouhodobém systematickém porušování zákona a ochraně provozovatelů hazardu úředníky MF nic nemění ani na rychlo vyvolané řízení s jednou či dvěma společnostmi ohledně vyvádění peněz “na dobro”, motivované velmi pravděpodobně sílícím tlakem na činnost Ministerstva.

Přílohy:

Trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí

Kontakty:

Matěj Hollan, Brnění, 774956148

Martin Svoboda, Občané proti hazardu, 734700762

Citace z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 ze 7. 9. 2011 (obecně závazná vyhláška Františkových Lázní):

„Jak Ústavní soud uvedl v citovaném nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, jakmile ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných povolení nejen v případě, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo financí nepostupuje, je to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí.“


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.