Rada města Brna hodlá odstřihnout od dotací všechny, kdo vedou s městem soudní spor

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

Rada města Brna hodlá odstřihnout od dotací všechny, kdo vedou s městem soudní spor

Pokud Rada nová pravidla pro přidělování schválí, budou v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Brno, 13. 9. 2011 – Rada města Brna má ve středu 14. září hlasovat o nových pravidlech pro přidělování dotací na podporu ekologické výchovy ve městě Brně. Pravidla obsahují ustanovení, že z grantového řízení jsou předem vyloučeni všichni, kdo „se statutárním městem Brnem nebo jím zřízenými právnickými osobami, kde je statutární město Brno v obchodním rejstříku jako jejich zřizovatel, společník nebo akcionář, vedou soudní spor“. Uvedené ustanovení je účelově namířeno proti konkrétním sdružením, které upozorňují na nezákonnosti samosprávy a je v rozporu s Ústavou.

Ústava v Článku 1 říká, že: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.” Článek 3 Listiny základních práv a svobod: “(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Pokud Rada nová pravidla schválí, budou v rozporu s těmito základními právními dokumenty. Není totiž možné, aby byl občan či občanské sdružení jakkoliv trestán za to, když se snaží domáhat práva. A to ani tehdy, pokud si dovolí zažalovat představitele brněnské velké koalice.

Ustanovení míří účelově na konkrétní sdružení, které s městem vedou spor. Jedním z nich je i občanské sdružení Brnění, které v srpnu podalo žalobu na akciovku města, Jižní Centrum Brno, a. s. Zastupitelé velké koalice sedící v představenstvu akciové společnosti, si odhlasovali, že sami sebe nepovažují za subjekt, který je povinen poskytovat veřejnosti informace. To je obdobné, jako kdyby si odhlasovalo celé zastupitelstvo, že nebude občanům informace poskytovat, protože se cítí být soukromou firmou. Brnění proto nemělo jinou možnost, než se obrátit na soud. Za toto vymáhání práva má být vyloučeno z možnosti obdržet veřejné prostředky.

Veřejné prostředky by podle těchto pravidel nemohl dostat ani nikdo, s kým zahájilo spor Brno. Například si Brno může vymyslet, že ho někdo poškodil na cti a zažalovat a tím je subjekt automaticky vyřazen z možnosti ucházet se o dotace.

Matěj Hollan ze sdružení Brnění k situaci říká: „Návrhu, který jde 14. 9. do Rady, nelze upřít notnou dávku černého humoru. Takto okatý „boj“ prostřednictvím „odstřižení“ od veřejných dotací proti těm, kdo upozorňují na nezákonné praktiky města a jeho akciovek, je vlastně vtipný. Normální praktiky jsou takové, že se „nevhodnému“ sdružení přidělí málo bodů při hodnocení projektů. Takto to radní přiznávají dopředu, že veřejné peníze nejsou určeny pro ty, kteří se nebojí soudně se domáhat svých práv.“

„Je také hezké, že se tímto návrhem vyjevuje, že si radní myslí, že městské peníze jsou jejich peníze. Když bychom napadali soudně soukromou firmu, je jasné, že nám nebude chtít dávat peníze. Zde se však jedná o peníze daňových poplatníků, které radní jen spravují. Nemohou tedy kohokoliv vylučovat z okruhu jejich příjemců jen na základě toho, že se jim nelíbí jeho činnost.“ dodává Matěj Hollan.

Hana Chalupská z Brnění doplňuje: „Pokud by radním toto ustanovení prošlo, byly by z dotací vyloučeni do budoucna všichni, kdo se budou snažit vymáhat například poskytnutí informací soudní cestou. Z řady předchozích kauz víme, že radnice postupují v rozporu se zákonem – například v kauze pokácených borovic v Líšni. Opravdu si radnice myslí, že se lidé přestanou svých práv domáhat, když nezískají grantovou podporu od místní samosprávy?“

Pozn. 1: není zcela jasné, zda ustanovení míří jen na ty, kteří vedou soudní spor se samosprávou, nebo se tím míní i soudní spory s Magistrátem, státní správou (žaloby ohledně kácení dřevin – kauza líšeňských borovic, ap.). V případě, že se jedná soudní o soudní spor se samosprávou, je nám znám jen náš případ, což ale neznamená, že podobných případů nemůže být daleko více, pokud tím Rada míní i soudní spory s Magistrátem, dopadalo by to např. na NESEHNUTÍ či Děti Země.

Pozn. 2.: Nevíme, zda podobné ustanovení bude i v pravidlech pro přidělování dotací na kulturu ap., či zda to je jenom u ekologické výchovy. Materiály pro ostatní grantové oblasti nemáme k dispozici.

Odkazy:

TZ k srpnovému podání žaloby na městskou akciovku, Jižní centrum Brno, a. s.: http://www.osbrneni.cz/zastupitele-velke-koalice-utajuji-obchody-s-pozemky-v-jiznim-centru-za-stovky-milionu

Přílohy:

  • Materiál k zítřejšímu jednání Rady: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně – dotace typu B – aktualizovaný návrh Pravidla_RMB_11

  • Zápis z jednání Komise životní prostředí z 5. září, která doporučuje schválit Radě na zítřejším jednáním tyto pravidla (bod 8 ) 07.usnesení KŽP 11.2

Kontakty:

* Matěj Hollan,  o.s. Brnění, tel.: 774 956 148, e-mail: brneni@gmail.com

* Hana Chalupská, o.s. Brnění, tel.: 731 181 990,

Komentáře nejsou povoleny.