Radnice i Magistrát města Brna aktivně protlačují hypermarket Aupark

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

Radnice i Magistrát města Brna aktivně protlačují hypermarket Aupark

Brno, 20. března 2012 – Odbor územního plánování a rozvoje (OUPR) Magistrátu města Brna, vedený Ing. Arch. Kateřinou Leopoldovou, má problém. Na základě jeho zakázky dostali architekti Arch.Designu za střet zájmů padesátitisícovou pokutu a tříletý distanc na přijímání veřejných zakázek. Na střet zájmů byl OUPR dlouhodobě upozorňován, přesto veškeré jeho kroky směřovaly k tomu, aby zakázku na objektivní posouzení hypermarketu Aupark získal Arch.Design. Ten je současně generálním projektantem Auparku a v jeho zájmu bylo vytvořit takové posouzení, které bude pro Aupark jednoznačně pozitivní.

Stavovský soud odsoudil 9. března majitele Arch.Designu, Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu, k pokutě 50.000 Kč. Za to, že přijali zakázku na nezávislé posouzení stavby hypermarketu Aupark, ačkoliv jsou jeho generálními projektanty. Pokud rozsudek nabyde právní moci, nesmí tři roky přijímat veřejné zakázky.

Aupark, který má vyrůst asi 50 metrů od Vaňkovky, násobně překračuje limity dané územním plánem. Aby se mohl ucházet o územní rozhodnutí, musel si nechat zpracovat tzv. územní studii.

OUPR věděl, že jedna ze tří firem kterou vyzývá k nabídce na zpracování studie, je generálním projektantem dané stavby. Povinností úřadu je postupovat maximálně objektivně, což střet zájmů vylučuje. Takováto studie nemůže sloužit jako podklad pro územní řízení a jde proto o vyhozené peníze. Pokud nedojde k anulaci zakázky, měla by cenu magistrátu nahradit vedoucí OUPR, Kateřina Leopoldová, která je za to odpovědná.

Že má radnice na prosazení Auparku zvlášť silný zájem, svědčí i oslavný text primátora Onderky, který obsahuje leták investora Auparku: Jsem přesvědčen, že Aupark Brno vyplní další z bílých míst na mapě tohoto nového města a bude významným přínosem ke kvalitnímu rozvoji Jižního centra.Přitom Aupark je v rozporu s územním plánem, primátor nemá žádný objektivní důvodoslavovat krásyAuparku.

Primátor Onderka také v červnu 2011 na webové stránce primator.brno.cz konstatoval, že územní studie vyšla pro Aupark pozitivně, přestože v té době se teprve vypořádávaly připomínky ke studii a primátor nemohl tušit, jak nezávislý orgán, OUPR, o připomínkách rozhodne.

Jednání primátora Onderky svědčí o podezřelých vazbách na investora Auparku, firmu HB Reavis, a nahrává úvahám o jeho protežování, o čemž svědčí o nezákonný postup OUPRu.

Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění:

Podle zákona musí veřejná správa hájit veřejný zájem. To je vyloučeno ve chvíli, kdy takto kontroverzní stavbu, jako je další hypermarket v centru města, zadá k posouzení firmě, která je generálním projektantem hypermarketu. To, že OUPR vůbec oslovil Arch.Design, je jeho chyba, protože porušil svou úlohu nestranného a nezávislého státního úřadu. Nefungoval jako pojistka pro obhajobu veřejného zájmu, ale jako servis pro soukromého developera.

Stavba Auparku by stála přes miliardu korun. Projektantům stavby by plynuly finanční prostředky v řádu desítek milionů. Je pochopitelné, že jejich cílem je stavba hypermarketu, ne objektivní posouzení, zda je pro Brno další hypermarket přínosem. V současné době Arch.Design zpracovává pro OUPR další zakázku, územní studii na celé Jižní centrum, kde je opět v konfliktu zájmů.

Hana Chalupská, z občanského sdružení Brnění:Síť nákupních center Aupark staví skupina HB Reavis. Na Slovensku už Aupark stojí v Žilině, Bratislavě, Piešťanech, Košicích; v plánu je Trenčín a Ružomberok. Při výstavbě porušil několikrát zákony a jeho chování při prosazování záměrů indikuje korupční jednání.

Kontakty:

Matěj Hollan, 774956148, brneni@gmail.com
Hana Chalupská, 731181990, hana.chalupska@gmail.com

Odkazy:

– Včerejší reportáž a článek České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381990319-udalosti-v-regionech/obsah/195265-projektanti-auparku-ve-stretu-zajmu/ a http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/168789-architekti-auparku-porusili-eticky-kodex-kdyz-posuzovali-vlastni-stavbu/

Leták investora Auparku, s úvodním slovem primátora Onderky: http://www.hbreavis.com/files/downloads/AUPARK Brno 2010 CZ.pdf

– Primátor Onderka předvídá o 4 měsíce dřív, jak rozhodne nezávislý úřad, OUPR: http://primator.brno.cz/index.php?pg=dotazy&odzazn=40&cdot=1954

– Územní studie na Aupark, vč. vypořádání připomínek: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-aupark/

Průběh posuzování Auparku:

Srpen 2010: OUPR představil jako územní studii část technické dokumentace Auparku, kterou na magistrát donesl Arch.Design, generální projektant Auparku. Na zadání této „studie“ se OUPR nijak nepodílel, dokumentace neodpovídala tomu, co musí územní studie obsahovat. Územní studie je ze zákona nezávislé objektivní posouzení stavby. Zadávat ji může jen obecní úřad, v případě Brna magistrát. Vedoucí OUPRu, Kateřina Leopoldová, však tento postup, který obchází stavební zákon, obhajovala. Zasáhnout musel Krajský úřad Jihomoravského kraje, který postup OUPRu zrušil.


– Říjen 2010: OUPR vypracoval zadání územní studie na Aupark. V poptávkovém řízení oslovil tři firmy, z nichž jedna byla opět Arch.Design, generální projektant Auparku. Kromě toho oslovil ještě Atelier ERA a UAD studio. Kritérii pro přidělení zakázky byla cena a rychlost zpracování. Předpokládána cena byla 200.000 Kč. Arch.Design nabídl suverénně nejnižší cenu, 96.000 Kč, méně než polovinu předpokládané ceny, a nejkratší termín, pouhých 8 týdnů (na druhém místě Atelier ERA nabídl 130 000 Kč a 3 měsíce).

– Duben 2011: Arch.Design odevzdal studii (lhůta pro dodání byla dvojnásobně překročena). Pro Aupark vyšla výborně.

– Červen 2011: územní studie byla vystavena na OUPR, k veřejnému projednání. Veřejné projednání se ale nikdy nekonalo. Prostřednictvím stránek Brnění připomínky ke studii podalo přes 100 občanů.

– Červen 2011: Brnění napadlo konání architektů Arch.Designu u Dozorčí rady České komory architektů.

Červenec 2011: Primátora Onderka na stránkách primator.brno.cz tvrdí, že územní studie dopadla pro Aupark pozitivně. Přitom v této době nemůže tušit, jak „nezávislý“ orgán veřejné správy, OUPR, rozhodne o vypořádání připomínek a tedy o osudu celé studie.

Listopad 2011: OUPR vypořádal všechny připomínky k územní studii a s žádnou zásadní se neztotožnil.

Prosinec 2011: Územní studie na Aupark je přijata a vystavena na stránkách města Brna.

Prosinec 2011: Dozorčí rada České komory architektů předává podnět Stavovskému soudu.

– Březen 2012: Krajský úřad Jihomoravského kraje konstatuje, že územní studie je nepoužitelná pro územní řízení.

Březen 2012: 9. března vynáší Stavovský soud rozsudek, kterým odsuzuje Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu, majitele Arch.Designu, k 50.000 pokutě. Rozsudek zatím nenabyl úřední moci, architekti se proti němu mohou odvolat k Představenstvu České komory architektů. Pokud právní moci nabyde, nesmí architekti přijímat tři roky veřejné zakázky.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.