Poslední průlom v boji proti hazardu: Regulaci hazardu si může kterákoliv obec prosadit kdykoliv! Potvrzeno Ministerstvem vnitra

Tisková zpráva  obce Chrastava a o. s. Brnění

Poslední průlom v boji proti hazardu: Regulaci hazardu si může kterákoliv obec prosadit kdykoliv! Potvrzeno Ministerstvem vnitra

Obci Chrastava její vyhlášku, zakazující od 1. ledna hazard, již potvrdilo Ministerstvo vnitra.

Brno, Chrastava, 8. prosince 2011 – Aktuální příklad obce Chrastava, potvrzený Ministerstvem vnitra, znamená, že kterákoliv obec v republice může zakázat na svém území okamžitě tvrdý hazard. Bez ohledu na přechodné tříleté období v novele zákona o loteriích. Vyhlášku může přijmout obec teď, i po novém roce. Regulovat může “obyčejné” (pro)herní automaty, videoloterijní terminály i všechny další typy přístrojů. Pro regulaci použije zákon o obcích. Ministerstvo financí je následně povinno i u dříve vydaných povolení provést řízení o jejich odejmutí a tato povolení v zásadě odejímat. Tuto praxi potvrdil právní rozbor Ministerstva vnitra ze 7. listopadu, který v minulých dnech Chrastava obdržela.

Povinnost ministerstva odejímat povolení vychází ze zákona o loteriích, § 43, a z nálezů Ústavního soudu, které jsou závazné. Pokud Ministerstvo financí nebude povolení k provozu hazardních zařízení odebírat, vyzývá Ústavní soud postižené obce k podání komunálních ústavních stížností (viz. bod 43 nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 o vyhlášce Františkových Lázní).

Podle Ústavního soudu i Ministerstva vnitra je nepodstatné, jestli se rozhodne obec regulovat hazard hned, nebo po novém roce. Informace, která se nyní šíří obcemi i médii, že je potřeba přijmout vyhlášku do konce roku, je nepravdivá, není podložena žádným zákonem a je v rozporu s nálezem Ústavního soudu.

Pokud nějaká obec přijala vyhlášku s tříletým odkladem, může přijmout novou vyhlášku bezodkladnou, podle § 10, písm. a) zákona o obcích.

Starosta města Chrastava, Michael Canov, který dosáhl prvního zlomového judikátu Ústavního soudu, říká:

Jde o definitivní porážku hazardu. Ústavní soud, Veřejný ochránce práv i Ministerstvo vnitra potvrdily, že všechny obce mohou kdykoliv regulovat na svém území hazard. Kdykoliv znamená i po novém roce, neplatí žádné přechodné tříleté ustanovení. To je totiž v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Doporučujeme náš postup zopakovat ve všech obcích v Česku, které chtějí hazard regulovat. Pokud nyní přijaly obce vyhlášku s tříletým odkladem, mohou  přijmou novou, bez odkladu.

Matěj Hollan, předseda občanského sdružení Brnění, říká:

Stanovisko Ministerstva vnitra rozešleme na všechna města v republice. Je nutné zastavit nynější vlnu vyhlášek, které odkládají regulaci hazardu o tři roky a schvalovat vyhlášky s okamžitou platností. Jen tak je možné docílit opravdové regulace hazardu. V roce 2015 bude úplně jiná situace, nelze spoléhat na současní sliby Ministerstva, že za tři roky hazardní přístroje skutečně zruší.

Podrobný návod k regulaci hazardu si zastupitelé, úředníci i běžní občané mohou přečíst na webu Brnění – http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual.  Návod obsahuje i vzorovou obecně závaznou vyhlášku.

Pozn.: Ministerstvo vnitra je ze zákona oprávněno kontrolovat vyhlášky obcí a případně je napadat u Ústavního soudu. Vyhlášky regulující hazard (Chrastavy, Františkových Lázní a Kladna) v minulosti již třikrát u Ústavního soudu napadlo, ale neúspěšně. Ústavní soud dal vždy za pravdu obcím. Toto stanovisko MV znamená, že vyhlášky podobné chrastavské považuje za zákonné a nebude je napadat.

Kontakty:

Michael Canov, starosta Chrastavy, 602878937

Matěj Hollan, Brnění, 774956148

Odkazy:

Stanovisko Ministerstva vnitra k chrastavské vyhlášce http://www.chrastava.com/starosta/3_2011_mv.pdf

Vyhláška Chrastavy schválená Ministerstvem vnitra: http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/3_2011.doc

Manuál Krnění Jak ve Vaší obci regulovat hazard http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual

Čísla k hazardu:

 • V roce 2009 bylo celkově prosázeno 127 830 700 000 Kč (MFČR, 2010), co v přepočtu na jednoho obyvatele (včetně dětí a mladistvých) znamená 12 163 Kč. Vzhledem k tomu, že návratnost vložených finančních prostředků je 75 %, tak každý obyvatel z těchto svých hypoteticky prosázených peněz prohrál 3 089 Kč.

 • Skutečná čísla jsou ale výrazně větší, neboť provozovatelé velmi často obcházejí zákon a nevrací hráčům 75 % jejich vkladů, ale 50 % i méně.
 • Obcím přinese podpora hazardu několik jednotek či desítek milionů. Hazardním společnostem několik desítek miliard.
 • Na hazardu je závislých (patologičtí + problémoví hráči) několik set tisíc lidí (Česká republika tento údaj nesleduje, nejsou proto k dispozici přesná čísla). Odhady dělané na základě porovnávání se zahraničím hovoří až o 5,5 % populace.

 • Jeden gambler negativně ovlivňuje 10 – 15 dalších osob (rodina, kamarádi, známí kolegové ze zaměstnání)

 • Ročně je v důsledku problémů způsobených hazardem v ČR spácháno dle odhadů 600 sebevražd

 • 30 – 50 % tržeb heren a kasin pochází od problémových či závislých hráčů
  60% závislých hráčů je zapleteno do trestné činnosti
  20% závislých hráčů u se pokusí o sebevraždu, či ji spáchá
  50% závislých hráčů se dopouští násilí v rodině
  50% závislých hráčů se rozvede
  63% závislých hráčů jsou alkoholici

 • typický gambler prohraje výplatu a úspory
  gambler tvoří a nesplácí dluhy
  gambler přivede svou rodinu a děti do bezvýchodné dluhové pasti, kolotoče exekuci a ztráty majetku
  gambler nedodržuje smlouvy
  gambler přichází o práci
  gambler opouští či způsobí rozpad rodiny

Zdroje:

– Casino Watch, http://casinowatch.org/

– Studie hazardních her v České republice a navrhované změny , Josef Novotný, Senát České republiky, 2008, http://stophazardu.cz/uploads/assets//dokumenty/Studie-hazardnich-her.pdf

– Narůstající objem hazardu v ČR na příkladu VHP a IVT, Karlova univerzita, 2010 ,http://stophazardu.cz/uploads/assets//hazard-v-cr-analyza.pdf.


Komentáře nejsou povoleny.