Ústavní soud: Ministerstvo financí jedná protiústavně

Tisková zpráva občanského sdružení Brnění

2011_09_07 TZ Brneni

Ústavní soud: Ministerstvo financí jedná protiústavně

V Brně existuje konkrétní doklad protiústavního jednání.

Brno. 7. 9. 2011 – Ústavní soud ve svém dnešním rozhodnutí o obecně závazné vyhlášce Františkových lázní konstatoval, že tato vyhláška je v souladu s Ústavou a zákonem o obcích a zákonem o loteriích. Zejména vyzdvihl, že Ministerstvo financí jedná protiústavně, pokud neruší povolení pro hazardní přístroje, jež jsou vydána v rozporu s obecně závaznými vyhláškami – a to jak v době vydání povolení, tak s vyhláškami přijatými později. Podle Ústavního soudu bude nutné v případě pokračování tohoto jednání Ministerstvu financí pravomoc povolovat videoloterní terminály odebrat. Občanské sdružení Brnění má konkrétní příklad protiústavního jednání Ministerstva financí.

Občanské sdružení Brnění iniciovalo v květnu tohoto roku hromadné podání žádosti o přezkum na videoloterní terminály Ministerstva financí, povolené v Brně v období srpen 2010 – únor 2011 v rozporu s brněnskou obecně závažnou vyhláškou. Hazardních přístrojů povolených v rozporu s vyhlášku bylo za půl roku přes tisíc. Žádost o přezkum zaslalo na Ministerstvo financí prostřednictvím webové aplikace přes 400 občanů.

Ministerstvo ale přezkumné řízení nezahájilo, po dotazu na konci srpna odpovědělo, že povolení přezkoumat nelze. Navíc občanskému sdružení Brnění ministerstvo napsalo, že „Ministerstvo financí koná v souladu s platnou legislativou“ a ať se ho už na nic neptáme, že vyřizování našich dotazů na nezákonná povolení „pouze zatěžuje chod příslušného odboru“.

V srpnu 2011 občanské sdružení zmapovalo celkový rozsah porušování zákona, u veškerých povoleních, které Ministerstvo financí povolilo v Brně.

Matěj Hollan ze sdružení Brnění k situaci říká: Ústavní soud dal zapravdu obcím, které usilují o regulaci hazardu a Ministerstvo financí jejich snahu sabotuje. Ústavní soud přímo konstatoval, že pakliže nebude ministerstvo dodržovat vyhlášky obcí, a to i ty nově přijaté, a nezruší vydaná povolení, dopouští se protiústavního jednání. V reakci na tento judikát podáme novou žádost o přezkum nezákonných povolení a vyzveme Ministerstvo financí, ať zruší veškerá povolení, které jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Brna 8/2011.“

Současně také vyzveme město Brno, ať neprodleně požaduje po Ministerstvu zrušení povolení pro přístroje v rozporu s vyhláškami,“ doplňuje Hollan.

Odkazy:

Podrobná TZ Ústavního soudu – http://www.concourt.cz/clanek/5674

Podnět k přezkumu, zaslaný 400 občany, který Ministerstvo financí ignorovalo: http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/zadost-o-prezkum

Mapa heren, do nichž povolilo Ministerstvo financí nelegálně hazardní přístroje mezi 16. srpnem 2010 a 28. únorem 2011 – http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/mapa-beta

NOVÁ MAPA: Celkový rozsah porušení zákona, všechna povolení hazardních přístrojů Ministerstva vnitra v červnu 2011: http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/mapa-srpen-2011

Sdělení Ministerstva financí, že všechno dělají legálně a ať se jich už na nic neptáme Neptejte se

Oznámení Ministerstva, že přezkum nelegálních automatů provádět nebudou prezkum nebude

Kontakty:

* Matěj Hollan, předseda o.s. Brnění, tel.: 774 956 148, e-mail: brneni@gmail.com

Komentáře nejsou povoleny.