Za rušení hazardu státu žádné arbitráže nehrozí

TZ Brnění a Občané proti hazardu

raha, 12. 4. 2013 – Provozovatelé heren a automatů, kteří se po včerejším nálezu Ústavního soud, kterým zrušil přechodné ustanovení v zákoně o loteriích, tvrdí, že budou proti státu uplatňovat arbitrážní nároky. Toto jejich tvrzení je ale pouze mediální mlha, která má obce od regulace hazardu odradit. Státu, jak vyplývá ze českých zákonů, žádné arbitráže od provozovatelů heren a automatů hrozit nemohou.

Arbitráže nemohou nehrozí na základě těchto důvodů:

  1. Loterní zákon přímo výslovně zmiňuje, že pokud se v průběhu času, byť i dodatečně, změní podmínky (viz § 43/1 níže), například obce přijmou nové regulační vyhlášky – a obdoba této situace včera v důsledku včerejšího rozhodnutí ÚS nastala – bude jim muset státní orgán povolení pro jejich automaty okamžitě odebrat. Tudíž přímo loterní zákon tuto situaci předvídá a podnikatele výslovně upozorňuje, že se s rizikem případného zmařením svých investic musí předem smířit. To ÚS uvedl již ve svých starších nálezech z roku 2011.
  2. Podstatné také je, že nikdo nemá právo na kompenzaci jakýchkoliv škod, pokud mu vznikly v důsledku protiprávního, resp. protiústavního stavu. Protiústavnost části loterního zákona byla důvodem, proč včera ÚS zrušil část loterního zákona.
  3. Třetím důvod, proč se Česká republika nemusí obávat mezinárodních arbitráží, je ten, že na ně mají právo pouze zahraniční firmy. A těm loterní zákon výslovně zakazuje v této branži podnikat, mimo provozovatelů kasin (viz § 4/4, níže).

Máme tedy celkem tři silné důvody, kdy každý jeden z nich by stačil na obranu státu před případnými snahami o arbitráže.


§ 43/1 loterního zákona: Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

§ 4/4 loterního zákona: Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i).

Kontakty:

Matěj Hollan: 774965148

Aleš Zigler, právník Brnění: 722634943a


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.