Zástupci veřejnosti nabízí pomoc při tvorbě územního plánu

Pro:

Rada města Brna

Brno


Pro:

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Kounicova 67

Brno

V Brně dne 31. 3. 2011

Zástupci veřejnosti nabízí pomoc při tvorbě územního plánu

Vážení radní města Brna, vážené úřednice a úředníci Odboru územního plánování a rozvoje,

my, níže uvedení zástupci veřejnosti pro tvorbu nového územního plánu Brna, se na Vás obracíme s následující výzvou.

V rámci času určeného stavebním zákonem pro připomínkování konceptu územního plánu zmocnili občané Brna cca 40 zástupců veřejnosti, aby je zastupovali při tvorbě nového územního plánu Brna. Zástupci podali v zákonné lhůtě do 10. března 2011 námitku, která vycházela z věcně shodných připomínek občanů města Brna. Při tvorbě námitek mnozí ze zástupců veřejnosti spolupracovali s renomovanými odborníky, vycházeli z místní znalosti obyvatel či uživatelů toho kterého místa. Pokládáme proto za vhodné přizvat jednotlivé zástupce veřejnosti na jednání k územnímu plánu (výrobní výbor atp.), kde bude řešena jejich námitka.

Ve své výzvě se opíráme o § 23, odst. 1, stavebního zákona: „Veřejnost může být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.“ Domníváme se, že toto ustanovení myslel zákonodárce tak, že je možné a žádoucí, aby se zástupce veřejnosti přímo účastnil konkrétních jednání, kde se řeší oblasti, kterými se zabývá.

Domníváme se, že k opravdu dobrému a obyvatelstvem akceptovanému územnímu plánu je nutné maximálně využít nápadů, připomínek a doporučení, které vzešly od brněnských občanů. Záležitosti obsažené v námitkách dle názorů tisíců občanů – zároveň voličů – pomohou Brnu.

V tabulce, která je přílohou tohoto dopisu, naleznete podrobně rozepsáno, čím se který zástupce veřejnosti zabývá, s kontakty e-mailovými i telefonními. Na základě společného zájmu o vytvoření kvalitního územního plánu Vás touto výzvou žádáme, abyste jednotlivé zástupce veřejnosti oslovili. Zástupci veřejnosti či odborníci jimi zplnomocnění se – budou-li mít čas – na jednání rádi dostaví.

Věříme, že tato jednání budou probíhat k vzájemné spokojenosti územních plánovačů i obyvatel Brna.

S pozdravem

Luboš Raus a Ing. Arch. Martin Král, členové výboru Občanského sdružení Horní náměstí, funkční vymezení ploch na Horním náměstí v Bystrci, posta@horni-namesti.cz, 776333753

Pavel Holík, předseda Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace Kraví hora II Brno, richardstano@seznam.cz, 777221344

Martin Říha, ČSSZ, czsbrno@seznam.cz, 606664849

JUDr. Michal Závodský
, Masarykova čtvrt, osmc@email.cz, 777628347

Občanské sdružení “Občané pro Medlánky”, PhDr. L. Žuja, předseda, JUDr. Michal Marek, místopředseda, Ing.Libor Fuka, místopředseda, opmmedlanky@gmail.com, 608 731 718

Občanské sdružení Brnění, Matěj Hollan, předseda sdružení, brneni@gmail.com, 774956148

Občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice, Jakub Kořínek, člen výboru o.s., oprávněný samostatně jednat za sdružení, jakub@kohoutovice.org, 777656258

NESEHNUTÍ Brno, Kristýna Pešáková, statutární zástupkyně, brno@nesehnuti.cz, 543 245 342

PhDr. Karla Hofmannová, o.s. Majdalenky, karla.hofmannova@seznam.cz, 606429958

Ing. Radka Slatkovská, Ivanovice – Rozvoj, ale podle pravidel; Ivanovice – prostupné pro pěší a cyklisty, slatkovska@lowaspol.cz. 728263177

Tomáš Bradáč, Ivanovice – výstavba v prostoru mezi Medlánkami a Ivanovicemi, Ivanovice – obchodní centra, tomasbradac@volny.cz, 777597001

Luděk Svoboda, Líšeň – Obecká-Kostelíček, siki@post.cz, 776611765

Václav Izák, Regionální sdružení ČSOP Brno, rscsop.brno@veronica.cz, 732488349

Ing. Jan Toufar, ŽUB, honza.toufar@tiscali.cz, 602541475

Ing. L. Horvath, Jana Pálková, Jitka Kafková, Marta Charousová, zástupci veřejnosti k rychlostní komunikaci R43, kontaktujte prostřednictvím JanaPalkova@seznam.cz, 608470415 (tito zástupci účast při pořizování návrhu na jednáních i zasílání příslušných zápisů a dokumentů požadovali již při podání námitky)

Marie Špačková, OS Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách, doprava, spackova.marie@volny.cz, 547 227 221

JUDr. Jana Turoňová, zastupce veřejnosti za správné řešeni parkovište pro ZOO, kontaktujte prostřednictvím JanaPalkova@seznam.cz, 608470415 (tato zástupkyně účast při pořizování návrhu na jednáních i zasílání příslušných zápisů a dokumentů požadovali již při podání námitky)

Ing. Vladimír Zavřel, cyklodoprava, doprava v Líšni, vladimir.zavrel@z-ware.cz, 603521034

Anna Bezdíčková, Sdružení na ochranu přírody a životního prostředí v Maloměřicích, obchvat a cyklostezka v Brně – Maloměřicích, kontaktujte prostřednictvím macejova.m@seznam.cz, 724568049

Rudolf Holz, dopravní spojka Medlánky – Bystrc, 606711542

Ivana Golešová, plochy pro nákupní a zábavní centra vedle OBI, 737770365

Ing. arch. Eugen Točík, zástavba podél ulice Řezáčova, Komín, trignis@trignis.cz


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/data/accounts/k/korel/data/www/osbrneni.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.